OTMUCHOW

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
31 maja 2024 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 lutego 2024 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
6 listopada 2023 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
23 czerwca 2023 OTMUCHOW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments sp. z o.o.
14 czerwca 2023 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
30 maja 2023 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 maja 2023 OTMUCHOW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments sp. z o.o.
28 kwietnia 2023 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 marca 2023 OTMUCHOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.823.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
1 marca 2023 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
28 listopada 2022 OTMUCHOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
19 października 2022 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 października 2022 OTMUCHOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2022 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
6 maja 2022 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 marca 2022 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 grudnia 2021 OTMUCHOW NWZA ws. projektu dochodzeniowego związanego z obsługą sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz ewentualnego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
10 listopada 2021 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 OTMUCHOW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments i Kervan International.
11 października 2021 OTMUCHOW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments i Kervan International.
30 września 2021 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 lipca 2021 OTMUCHOW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
24 czerwca 2021 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.
28 kwietnia 2021 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
2 kwietnia 2021 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
18 września 2020 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 czerwca 2020 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
22 maja 2020 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 maja 2020 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 grudnia 2018 OTMUCHOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 grudnia 2018 OTMUCHOW Dzień ostatniego notowania na GPW 12.748.250 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 listopada 2018 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 lipca 2018 OTMUCHOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 lipca 2018 OTMUCHOW Przydział akcji serii E objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
29 czerwca 2018 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
26 czerwca 2018 OTMUCHOW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
21 czerwca 2018 OTMUCHOW Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 czerwca 2018 OTMUCHOW Początek notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 czerwca 2018 OTMUCHOW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
7 czerwca 2018 OTMUCHOW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
10 maja 2018 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
9 kwietnia 2018 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
5 marca 2018 OTMUCHOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
10 listopada 2017 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
25 maja 2017 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
20 maja 2017 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
18 kwietnia 2017 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
9 listopada 2016 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
19 października 2016 OTMUCHOW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
1 września 2016 OTMUCHOW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
25 sierpnia 2016 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
19 maja 2016 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
11 maja 2016 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 listopada 2015 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
7 maja 2015 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz połączenia ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
18 marca 2015 OTMUCHOW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
9 maja 2014 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
21 marca 2014 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
23 sierpnia 2013 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 OTMUCHOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
21 marca 2013 OTMUCHOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
12 listopada 2012 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
24 sierpnia 2012 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 czerwca 2012 OTMUCHOW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
14 maja 2012 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 OTMUCHOW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
10 listopada 2011 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
24 października 2011 OTMUCHOW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
25 sierpnia 2011 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 czerwca 2011 OTMUCHOW WZA
12 maja 2011 OTMUCHOW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
17 marca 2011 OTMUCHOW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 grudnia 2010 OTMUCHOW NWZA ws. sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
12 listopada 2010 OTMUCHOW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 OTMUCHOW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 października 2010 OTMUCHOW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 września 2010 OTMUCHOW Debiut spółki na GPW.
17 września 2010 OTMUCHOW Przydział akcji serii B i D.