06MAGNA

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
26 września 2023 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 06MAGNA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022.
24 maja 2023 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
20 kwietnia 2023 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 06MAGNA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
25 maja 2022 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 06MAGNA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.
27 maja 2021 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
26 kwietnia 2021 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 maja 2020 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 maja 2020 06MAGNA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
16 kwietnia 2020 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
29 maja 2019 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 czerwca 2018 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
29 maja 2018 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
29 maja 2017 06MAGNA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 grudnia 2016 06MAGNA NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
29 listopada 2016 06MAGNA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 06MAGNA Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
22 kwietnia 2016 06MAGNA Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Magna Polonia SA, po 2,60 zł za sztukę.
13 kwietnia 2016 06MAGNA Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Magna Polonia SA, po 2,60 zł za sztukę.
18 marca 2016 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 06MAGNA Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
30 września 2015 06MAGNA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
13 sierpnia 2015 06MAGNA Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
26 maja 2015 06MAGNA Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
13 lutego 2015 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
1 grudnia 2014 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 września 2014 r.
14 listopada 2014 06MAGNA Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 01.01.2013 – 30.09.2014.
25 sierpnia 2014 06MAGNA NWZA ws. zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 06MAGNA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 06MAGNA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 kwietnia 2014 06MAGNA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
4 kwietnia 2014 06MAGNA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
31 marca 2014 06MAGNA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 marca 2014 06MAGNA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
26 lutego 2014 06MAGNA NWZA ws. zgody na nabycie akcji własnych i ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2014 06MAGNA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
26 listopada 2013 06MAGNA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmian w RN.
14 listopada 2013 06MAGNA Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
30 sierpnia 2013 06MAGNA Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
20 czerwca 2013 06MAGNA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
15 maja 2013 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 01.01.2013 – 30.09.2014.
21 marca 2013 06MAGNA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
17 grudnia 2012 06MAGNA NWZA ws. zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany firmy spółki i zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2012 06MAGNA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 06MAGNA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
17 października 2012 06MAGNA NWZA ws. zmian w składzie RN.
3 października 2012 06MAGNA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
31 sierpnia 2012 06MAGNA Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 06MAGNA WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
15 maja 2012 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 06MAGNA Publikacja raportu za 2011 rok.
8 marca 2012 06MAGNA NWZA ws. udzielenia zarządowi uzupełniającego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2011 06MAGNA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
19 października 2011 06MAGNA NWZA ws. m.in. udzielenia upoważnienia zarządowi do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
31 sierpnia 2011 06MAGNA Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
24 maja 2011 06MAGNA WZA
16 maja 2011 06MAGNA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 06MAGNA Publikacja raportu za 2010 rok.
29 grudnia 2010 06MAGNA NWZA ws. emisji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
15 listopada 2010 06MAGNA Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.