AILLERON

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
19 czerwca 2024 AILLERON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 lutego 2024 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
22 listopada 2023 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
18 października 2023 AILLERON Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
27 września 2023 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 września 2023 AILLERON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
26 września 2023 AILLERON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
27 czerwca 2023 AILLERON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy z zatrzymanych w spółce zysków z lat poprzednich, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
29 maja 2023 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 lutego 2023 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 grudnia 2022 AILLERON NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
23 listopada 2022 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
17 sierpnia 2022 AILLERON NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
12 sierpnia 2022 AILLERON Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
29 czerwca 2022 AILLERON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
28 czerwca 2022 AILLERON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
21 czerwca 2022 AILLERON ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
23 maja 2022 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 lutego 2022 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
29 listopada 2021 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 AILLERON NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 września 2021 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 lipca 2021 AILLERON Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
12 lipca 2021 AILLERON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
9 lipca 2021 AILLERON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
23 czerwca 2021 AILLERON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.
31 maja 2021 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
1 marca 2021 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
8 stycznia 2021 AILLERON NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
30 listopada 2020 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 AILLERON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019.
29 maja 2020 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 lutego 2020 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
29 listopada 2019 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 listopada 2019 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
5 czerwca 2019 AILLERON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
30 maja 2019 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
1 marca 2019 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
29 listopada 2018 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
6 czerwca 2018 AILLERON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
30 maja 2018 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 lutego 2018 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
29 grudnia 2017 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład sWIG80.
29 listopada 2017 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2017 AILLERON Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
10 sierpnia 2017 AILLERON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
9 sierpnia 2017 AILLERON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
31 maja 2017 AILLERON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2017 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
1 marca 2017 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
30 stycznia 2017 AILLERON NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2016 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 AILLERON ZWZA ws. m.in. przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
16 maja 2016 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 AILLERON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 listopada 2015 AILLERON Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
18 listopada 2015 AILLERON Ostatni dzień notowania na GPW 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
16 listopada 2015 AILLERON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
6 listopada 2015 AILLERON Początek notowań spółki WINDMOBIL (WMO) pod nazwą AILLERON (ALL), w związku ze zmianą firmy.
29 września 2015 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
25 września 2015 AILLERON Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.569.480 akcji serii B, 700.935 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 1.827.591 akcji serii E, 165.694 akcji serii F, 622.699 akcji serii G, 467.025 akcji serii H, 820.687 akcji serii I, 409.563 akcji serii J oraz 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii B, C i D.
24 września 2015 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
21 września 2015 AILLERON NWZA ws. zmiany statutu.
15 września 2015 AILLERON Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii K oferowane w ramach transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych.
10 września 2015 AILLERON Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii K oferowane w ramach transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 września 2015 AILLERON Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji serii K.
8 września 2015 AILLERON Początek składania deklaracji nabycia akcji serii K.
14 sierpnia 2015 AILLERON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
27 maja 2015 AILLERON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
15 maja 2015 AILLERON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 AILLERON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu, powierzenia RN zadań komitetu audytu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
29 kwietnia 2015 AILLERON Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 AILLERON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
25 listopada 2014 AILLERON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii K, praw do akcji serii K i akcji serii J do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
5 listopada 2014 AILLERON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 AILLERON NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
6 sierpnia 2014 AILLERON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 AILLERON NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji premiowych z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC lub GPW, wprowadzenia na GPW akcji imiennych serii A, połączenia z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim S.A. oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 AILLERON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 AILLERON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C i D, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
12 marca 2014 AILLERON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 AILLERON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 AILLERON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 AILLERON NWZA ws. powołania nowego członka RN.
1 sierpnia 2013 AILLERON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 AILLERON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 AILLERON Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 kwietnia 2013 AILLERON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
5 marca 2013 AILLERON Publikacja raportu za 2012 rok.
12 lutego 2013 AILLERON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 AILLERON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
1 sierpnia 2012 AILLERON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
8 maja 2012 AILLERON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 AILLERON WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
29 lutego 2012 AILLERON Publikacja raportu za 2011 rok.
9 lutego 2012 AILLERON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 AILLERON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 października 2011 AILLERON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 października 2011 AILLERON Debiut spółki na NC.