VOXEL

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 sierpnia 2024 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
4 kwietnia 2024 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
21 grudnia 2023 VOXEL Wypłata dywidendy 2,17 zł na akcję.
22 listopada 2023 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,17 zł na akcję.
28 września 2023 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,17 zł na akcję.
23 sierpnia 2023 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
24 maja 2023 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 marca 2023 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
24 sierpnia 2022 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 lipca 2022 VOXEL Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
30 czerwca 2022 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
29 czerwca 2022 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
6 czerwca 2022 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
26 maja 2022 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 kwietnia 2022 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 sierpnia 2021 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
10 sierpnia 2021 VOXEL Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
2 sierpnia 2021 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
30 lipca 2021 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
29 czerwca 2021 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
24 maja 2021 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 marca 2021 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 listopada 2020 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
11 września 2020 VOXEL Wypłata dywidendy 0,91 zł na akcję.
26 sierpnia 2020 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,91 zł na akcję.
25 sierpnia 2020 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,91 zł na akcję.
21 sierpnia 2020 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
19 sierpnia 2020 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
25 czerwca 2020 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 marca 2020 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
25 listopada 2019 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
9 września 2019 VOXEL Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.
21 sierpnia 2019 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 sierpnia 2019 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.
16 sierpnia 2019 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,99 zł na akcję.
24 czerwca 2019 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
24 maja 2019 VOXEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 marca 2019 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
22 listopada 2018 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 VOXEL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2018 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
7 czerwca 2018 VOXEL Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
28 maja 2018 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
25 maja 2018 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
24 maja 2018 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
17 maja 2018 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
23 marca 2018 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
17 listopada 2017 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 października 2017 VOXEL NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
31 sierpnia 2017 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
8 sierpnia 2017 VOXEL Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
24 lipca 2017 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
21 lipca 2017 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
23 czerwca 2017 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 października 2016 VOXEL Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
19 września 2016 VOXEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
16 września 2016 VOXEL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
31 sierpnia 2016 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 czerwca 2016 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
13 maja 2016 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 VOXEL NWZA ws. zmiany liczby członków RN oraz uzupełnienia składu RN.
18 marca 2016 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
3 listopada 2015 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
24 kwietnia 2015 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 VOXEL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
14 marca 2014 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 marca 2014 VOXEL NWZA ws. zmian w składzie RN.
3 grudnia 2013 VOXEL NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
29 lipca 2013 VOXEL NWZA ws. zmiany statutu.
5 czerwca 2013 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
5 czerwca 2013 VOXEL Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.000 akcji serii K i 100.000 akcji serii L.
15 maja 2013 VOXEL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 maja 2013 VOXEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
12 marca 2013 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
27 lutego 2013 VOXEL NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
6 listopada 2012 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
25 października 2012 VOXEL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
23 października 2012 VOXEL Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J z obrotu na NC.
22 października 2012 VOXEL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2012 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 VOXEL WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
18 maja 2012 VOXEL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 VOXEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
19 stycznia 2012 VOXEL NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
6 grudnia 2011 VOXEL NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
4 listopada 2011 VOXEL NWZA ws. zmiany w składzie RN.
13 października 2011 VOXEL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 października 2011 VOXEL Debiut spółki na NC.
13 lipca 2011 VOXEL Zakończenie budowy księgi popytu.
12 lipca 2011 VOXEL Początek budowy księgi popyt.