BENEFIT

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
21 sierpnia 2024 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
15 maja 2024 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami: (i) Total Fitness sp. z o.o., (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
25 marca 2024 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami: (i) Fit 1 sp. z o.o.; (ii) Fit 2 sp. z o.o.; (iii) Fit 3 sp. z o.o.; (iv) Fit 4 sp. z o.o.; (v) Fit and More sp. z o.o.; (vi) Concept Self Investment sp. z o.o.; (vii) sport Operator sp. z o.o.; (viii) Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
20 marca 2024 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
19 lutego 2024 BENEFIT NWZA ws. połączenia ze spółką Gravitan Warszawa sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
9 lutego 2024 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 listopada 2023 BENEFIT NWZA ws. połączenia ze spółką Focusly sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek, połączenia ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
15 listopada 2023 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 BENEFIT Wypłata dywidendy 41 zł na akcję.
22 września 2023 BENEFIT NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
15 września 2023 BENEFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 41 zł na akcję.
14 września 2023 BENEFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 41 zł na akcję.
16 sierpnia 2023 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
10 sierpnia 2023 BENEFIT NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członka RN.
29 czerwca 2023 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.
17 maja 2023 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
22 marca 2023 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
22 sierpnia 2022 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
16 sierpnia 2022 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 BENEFIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok.
25 maja 2022 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
15 kwietnia 2022 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
30 listopada 2021 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
19 listopada 2021 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 39 255 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 listopada 2021 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
18 sierpnia 2021 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 BENEFIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
28 maja 2021 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
24 marca 2021 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 lutego 2021 BENEFIT NWZA ws. ustanowienia w spółce programu motywacyjnego na lata 2021 -2025, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości.
16 listopada 2020 BENEFIT NWZA ws. połączenia ze spółką FitSport Polska sp. z o.o. oraz wyrażania zgody na plan połączenia tych spółek.
6 listopada 2020 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.145 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4 listopada 2020 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 września 2020 BENEFIT NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji spółki.
19 sierpnia 2020 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
10 czerwca 2020 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.
22 maja 2020 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
1 kwietnia 2020 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
1 kwietnia 2020 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 listopada 2019 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4 października 2019 BENEFIT NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
22 sierpnia 2019 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
16 maja 2019 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
4 kwietnia 2019 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 listopada 2018 BENEFIT NWZA ws. połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
7 listopada 2018 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
23 sierpnia 2018 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
12 czerwca 2018 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
8 czerwca 2018 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
7 czerwca 2018 BENEFIT Dzień ostatniego notowania na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
23 maja 2018 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
26 kwietnia 2018 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 kwietnia 2018 BENEFIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.
22 marca 2018 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
4 października 2017 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 sierpnia 2017 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
20 czerwca 2017 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 rok oraz nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
27 kwietnia 2017 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
3 kwietnia 2017 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 marca 2017 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
3 listopada 2016 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 BENEFIT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
27 września 2016 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 września 2016 BENEFIT Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 690 zł za sztukę.
2 września 2016 BENEFIT Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 650 zł za sztukę. Początek zapisów po 690 zł za sztukę.
23 sierpnia 2016 BENEFIT Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 650 zł za sztukę.
18 sierpnia 2016 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 czerwca 2016 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
28 kwietnia 2016 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 marca 2016 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 listopada 2015 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BENEFIT Wypłata dywidendy 9,00 zł na akcję.
13 sierpnia 2015 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 lipca 2015 BENEFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,00 zł na akcję.
23 lipca 2015 BENEFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,00 zł na akcję.
12 czerwca 2015 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych.
29 kwietnia 2015 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
12 stycznia 2015 BENEFIT NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zespołu składników majątkowych.
5 listopada 2014 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
2 października 2014 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 września 2014 BENEFIT Wypłata dywidendy 8,00 zł na akcję.
29 sierpnia 2014 BENEFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,00 zł na akcję.
27 sierpnia 2014 BENEFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
20 sierpnia 2014 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 BENEFIT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmiany uchwał nr 7/2010 WZA z dnia 24.11.2010r oraz nr 20/2012 WZA z dnia 31.05.2012.
14 maja 2014 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
12 listopada 2013 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2 października 2013 BENEFIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.550 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
25 września 2013 BENEFIT Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
28 sierpnia 2013 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 lipca 2013 BENEFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,50 zł na akcję.
16 lipca 2013 BENEFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
11 czerwca 2013 BENEFIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
13 maja 2013 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 BENEFIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
12 listopada 2012 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 sierpnia 2012 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
24 sierpnia 2012 BENEFIT Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
20 czerwca 2012 BENEFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
18 czerwca 2012 BENEFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
31 maja 2012 BENEFIT WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok, zmiany uchwały nr 7/2010 NWZA z 21.11.2010 w zakresie zasad ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii C, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016.
14 maja 2012 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 BENEFIT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
16 marca 2012 BENEFIT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
24 czerwca 2011 BENEFIT Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
22 czerwca 2011 BENEFIT Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
27 kwietnia 2011 BENEFIT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
21 kwietnia 2011 BENEFIT Debiut spółki na GPW.
12 kwietnia 2011 BENEFIT Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji.
8 kwietnia 2011 BENEFIT Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
7 kwietnia 2011 BENEFIT Zakończenie budowy księgi popytu.
4 kwietnia 2011 BENEFIT Początek budowy księgi popytu.