VERCOM

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
3 września 2024 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
31 maja 2024 VERCOM Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
29 maja 2024 VERCOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
28 maja 2024 VERCOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
20 maja 2024 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
16 maja 2024 VERCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
26 marca 2024 VERCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 VERCOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 września 2023 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
24 sierpnia 2023 VERCOM Wypłata dywidendy 1,13 zł na akcję.
21 sierpnia 2023 VERCOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
18 sierpnia 2023 VERCOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
23 czerwca 2023 VERCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022.
23 maja 2023 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 marca 2023 VERCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 VERCOM NWZA ws. transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe.
6 września 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 sierpnia 2022 VERCOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
27 maja 2022 VERCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.
17 maja 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 VERCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 VERCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 VERCOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D.
23 czerwca 2021 VERCOM Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
25 maja 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 maja 2021 VERCOM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.