VERCOM

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
6 września 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 maja 2022 VERCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.
17 maja 2022 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 VERCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 VERCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 VERCOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D.
23 czerwca 2021 VERCOM Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
25 maja 2021 VERCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 maja 2021 VERCOM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B oraz 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.