BIGCHEESE

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2023 BIGCHEESE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 BIGCHEESE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
30 maja 2023 BIGCHEESE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 BIGCHEESE Publikacja raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 BIGCHEESE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 BIGCHEESE Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
18 lipca 2022 BIGCHEESE Wypłata dywidendy 1,94 zł na akcję.
8 lipca 2022 BIGCHEESE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję.
7 lipca 2022 BIGCHEESE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.
29 czerwca 2022 BIGCHEESE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
26 maja 2022 BIGCHEESE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
7 kwietnia 2022 BIGCHEESE Publikacja raportu za 2021 rok.
21 stycznia 2022 BIGCHEESE Wprowadzenie do obrotu na GPW 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
20 stycznia 2022 BIGCHEESE Dzień ostatniego notowania na GPW 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
7 grudnia 2021 BIGCHEESE Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 135.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
9 listopada 2021 BIGCHEESE Zakończenie zapisów na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów.
8 listopada 2021 BIGCHEESE Zakończenie zapisów na akcje oferowane w transzy małych inwestorów.
29 października 2021 BIGCHEESE Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
28 października 2021 BIGCHEESE Budowa księgi popytu.