CPGROUP

Data Spółka Wydarzenie
25 września 2023 CPGROUP Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
8 września 2023 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
7 lipca 2023 CPGROUP NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW akcji spółki dopuszczonych do tego obrotu, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz umorzenia 903.067 akcji własnych.
5 lipca 2023 CPGROUP Dzień wykupu akcji spółki przez MIRELF VI B.V, Europi Property Group AB, Jana Motza, Marcina Juszczyka i Capital Park SA po cenie 10,50 zł za akcję.
30 czerwca 2023 CPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
28 czerwca 2023 CPGROUP Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
6 czerwca 2023 CPGROUP NWZA ws. m.in. przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
12 maja 2023 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 marca 2023 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 CPGROUP Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,56 zł na akcję.
17 listopada 2022 CPGROUP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,56 zł na akcję.
16 listopada 2022 CPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
10 listopada 2022 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 listopada 2022 CPGROUP NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego, którym zarząd spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy oraz przeniesienia części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.
9 września 2022 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
21 lipca 2022 CPGROUP Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
8 lipca 2022 CPGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
7 lipca 2022 CPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
29 czerwca 2022 CPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
20 maja 2022 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 CPGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
5 listopada 2021 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
3 września 2021 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 CPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
21 maja 2021 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 grudnia 2020 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
6 listopada 2020 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 CPGROUP NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
9 czerwca 2020 CPGROUP Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
26 maja 2020 CPGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
25 maja 2020 CPGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
22 maja 2020 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
18 maja 2020 CPGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz zmiany treści uchwały nr 06/06/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 06/06/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2019 roku.
17 kwietnia 2020 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
2 grudnia 2019 CPGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
27 listopada 2019 CPGROUP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V. z 5,84 zł na 6,50 zł za sztukę.
8 listopada 2019 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 października 2019 CPGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
9 września 2019 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
5 lipca 2019 CPGROUP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
28 czerwca 2019 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.765.240 akcji serii B oraz 838.855 akcji serii D.
20 czerwca 2019 CPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2018.
17 czerwca 2019 CPGROUP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
24 maja 2019 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 kwietnia 2019 CPGROUP NWZA ws. zmian statutu.
15 marca 2019 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
3 stycznia 2019 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 788.876 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 listopada 2018 CPGROUP NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r.
9 listopada 2018 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 września 2018 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 CPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 marca 2018 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 października 2017 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.359 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
19 września 2017 CPGROUP NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 28 lipca 2011r.
15 września 2017 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 CPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe, przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz sposobu zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2016.
16 czerwca 2017 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks sWIG80.
12 maja 2017 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 CPGROUP NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 NWZA z 30 września 2013 r.
17 marca 2017 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
3 marca 2017 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.378 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2016 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
22 września 2016 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 853.682 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 sierpnia 2016 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 czerwca 2016 CPGROUP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
13 maja 2016 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
13 listopada 2015 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 CPGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
14 maja 2015 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 CPGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 lutego 2015 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 604.024 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2014 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 CPGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
19 marca 2014 CPGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
11 marca 2014 CPGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
7 marca 2014 CPGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 akcji serii A, 71.693.301 akcji serii B, 20.955.314 akcji serii C, 9.230.252 akcji serii E.
6 marca 2014 CPGROUP Ostatni dzień notowań na GPW 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
13 grudnia 2013 CPGROUP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 listopada 2013 CPGROUP Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 listopada 2013 CPGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
21 listopada 2013 CPGROUP Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.