STAPORKOW

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 STAPORKOW Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
25 września 2023 STAPORKOW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
6 lipca 2023 STAPORKOW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
5 lipca 2023 STAPORKOW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
28 czerwca 2023 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 STAPORKOW Publikacja raportu za 2022 rok.
15 listopada 2022 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
16 maja 2022 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 STAPORKOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.335 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 kwietnia 2022 STAPORKOW Publikacja raportu za 2021 rok.
25 października 2021 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 sierpnia 2021 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
21 maja 2021 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 STAPORKOW Publikacja raportu za 2020 rok.
4 marca 2021 STAPORKOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.080.908 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
20 listopada 2020 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
2 października 2020 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
23 września 2020 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
24 czerwca 2020 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
22 maja 2020 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 STAPORKOW Publikacja raportu za 2019 rok.
3 lutego 2020 STAPORKOW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
13 stycznia 2020 STAPORKOW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
20 listopada 2019 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 września 2019 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
4 czerwca 2019 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 STAPORKOW Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 STAPORKOW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.757 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
23 października 2018 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 maja 2018 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
27 kwietnia 2018 STAPORKOW Publikacja raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
19 października 2017 STAPORKOW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
2 października 2017 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 STAPORKOW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
30 maja 2017 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie.
2 maja 2017 STAPORKOW Publikacja raportu za 2016 rok.
28 marca 2017 STAPORKOW NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 STAPORKOW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
31 sierpnia 2016 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, uchwalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
18 marca 2016 STAPORKOW Publikacja raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
9 kwietnia 2015 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
20 marca 2015 STAPORKOW Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 STAPORKOW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 marca 2014 STAPORKOW Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 września 2013 STAPORKOW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
29 sierpnia 2013 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
2 sierpnia 2013 STAPORKOW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
31 lipca 2013 STAPORKOW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
15 maja 2013 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8 kwietnia 2013 STAPORKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
20 marca 2013 STAPORKOW Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
4 września 2012 STAPORKOW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
31 sierpnia 2012 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
2 sierpnia 2012 STAPORKOW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
31 lipca 2012 STAPORKOW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
15 maja 2012 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 STAPORKOW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
20 marca 2012 STAPORKOW Publikacja raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 STAPORKOW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
23 sierpnia 2011 STAPORKOW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 STAPORKOW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 STAPORKOW WZA
3 marca 2011 STAPORKOW Publikacja raportu za 2010 rok.
21 lutego 2011 STAPORKOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.