CAVATINA

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 CAVATINA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 listopada 2023 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 CAVATINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
29 maja 2023 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 CAVATINA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 CAVATINA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
28 listopada 2022 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 września 2022 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 CAVATINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
30 maja 2022 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 maja 2022 CAVATINA Wprowadzenie do obrotu na GPW 527.836 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 marca 2022 CAVATINA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 CAVATINA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2021 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
11 sierpnia 2021 CAVATINA Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.398.198 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii B.
10 sierpnia 2021 CAVATINA Dzień ostatniego notowania na GPW 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 lipca 2021 CAVATINA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 lipca 2021 CAVATINA Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
8 lipca 2021 CAVATINA Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
5 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
1 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.