CAVATINA

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2021 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 CAVATINA Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.
11 sierpnia 2021 CAVATINA Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.398.198 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii B.
10 sierpnia 2021 CAVATINA Dzień ostatniego notowania na GPW 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 lipca 2021 CAVATINA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 lipca 2021 CAVATINA Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
8 lipca 2021 CAVATINA Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
5 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
1 lipca 2021 CAVATINA Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.