PBG

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
8 sierpnia 2023 PBG NWZA ws. podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.
29 czerwca 2023 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2023 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
30 listopada 2022 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
31 maja 2022 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 marca 2022 PBG NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
26 listopada 2021 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2021 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 września 2020 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
29 lipca 2020 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
24 lutego 2020 PBG NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczby członków RN, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany brzmienia statutu.
20 grudnia 2019 PBG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian statutu.
29 listopada 2019 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
2 kwietnia 2019 PBG NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG oil and gas Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
29 listopada 2018 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
28 maja 2018 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 stycznia 2018 PBG NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
29 grudnia 2017 PBG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
29 listopada 2017 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
8 sierpnia 2017 PBG Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 776.948.780 akcji serii H oraz 12.806.811 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
16 maja 2017 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 PBG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
27 marca 2017 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
16 stycznia 2017 PBG NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zmiany statutu.
20 grudnia 2016 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
16 grudnia 2016 PBG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 września 2016 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 PBG NWZA ws. zmian w RN.
31 sierpnia 2015 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
31 lipca 2015 PBG NWZA ws. zmian w RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2015 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
23 marca 2015 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 PBG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 PBG NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
2 września 2013 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 czerwca 2013 PBG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 PBG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 PBG WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
18 czerwca 2012 PBG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
15 maja 2012 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 PBG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
3 kwietnia 2012 PBG NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii H i in.
16 marca 2012 PBG Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
29 lutego 2012 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 stycznia 2012 PBG Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
14 listopada 2011 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za III kwartał 2011 roku.
6 października 2011 PBG Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
20 września 2011 PBG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
16 września 2011 PBG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
29 sierpnia 2011 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 PBG WZA
12 maja 2011 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 PBG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
4 marca 2011 PBG Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
15 listopada 2010 PBG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.