LESS

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 LESS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 LESS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 LESS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 LESS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii H, 107.097.917 akcji serii J, 2.500.000 akcji serii K, 850.000 akcji serii L, 1.561.500 akcji serii M.
12 czerwca 2023 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2023 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
2 września 2022 LESS Początek notowań spółki GROCLIN (GCN) pod nazwą LESS (LES) w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2022 LESS NWZA ws. przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji RN, ustalenia wynagrodzenia dla członka RN Piotra Rybickiego oraz powołania do składu RN.
29 czerwca 2022 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
27 maja 2022 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
31 marca 2022 LESS NWZA ws. przyjęcia strategii rozwoju na lata 2022 - 2023, zmiany w składzie RN, zmiany statutu oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych osób uczestniczących w zarządzaniu spółką.
17 grudnia 2021 LESS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 6 sierpnia 2021 r., zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2021.
25 listopada 2021 LESS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 LESS Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
6 sierpnia 2021 LESS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 23 września 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i in.
30 czerwca 2021 LESS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
27 maja 2021 LESS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
27 lipca 2020 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 czerwca 2020 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 listopada 2019 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
21 czerwca 2019 LESS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 maja 2019 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 LESS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2018 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
29 maja 2018 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 LESS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2017 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
7 września 2017 LESS NWZA ws. zmiany statutu.
1 sierpnia 2017 LESS Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 lipca 2017 LESS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
13 lipca 2017 LESS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
22 czerwca 2017 LESS ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
30 maja 2017 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 LESS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
2 sierpnia 2016 LESS Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
15 lipca 2016 LESS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
14 lipca 2016 LESS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
15 czerwca 2016 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, uruchomienia kapitału zapasowego i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy oraz połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
16 maja 2016 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
8 grudnia 2015 LESS Wprowadzenie do obrotu na GPW 382.500 akcji serii A oraz 6.077.873 akcji serii F.
16 listopada 2015 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 czerwca 2015 LESS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
14 maja 2015 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 stycznia 2015 LESS NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
13 listopada 2014 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4 listopada 2014 LESS NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 września 2014 LESS NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany uchwały nr 30 WZA z dnia 30 maja 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 maja 2014 LESS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 lutego 2014 LESS NWZA ws. połączenia z IGA Moto Sp. z o.o. oraz z IGA Moto Sp. z o. o. S.K.A., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu publicznego oraz zmiany statutu.
20 grudnia 2013 LESS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2013 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
23 października 2013 LESS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
10 października 2013 LESS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
30 sierpnia 2013 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 maja 2013 LESS NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
20 maja 2013 LESS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 LESS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F oraz zmiany statutu.
7 marca 2013 LESS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 LESS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2012 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 LESS WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 LESS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
16 września 2011 LESS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2011 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 LESS WZA
13 maja 2011 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
19 kwietnia 2011 LESS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 LESS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 grudnia 2010 LESS NWZA ws. wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki pod firmą Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o.
10 listopada 2010 LESS Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.