GAMFACTOR

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 GAMFACTOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 GAMFACTOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
19 lutego 2024 GAMFACTOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
24 listopada 2023 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku
7 listopada 2023 GAMFACTOR NWZA ws. powołania członków RN, przyjęcia programu motywacyjnego, zmian statutu, zmiany uchwał nr 8 i 9 ZWZ z dnia 23 czerwca 2020 roku.
28 września 2023 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 GAMFACTOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
26 maja 2023 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku
27 kwietnia 2023 GAMFACTOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 GAMFACTOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 GAMFACTOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 marca 2022 GAMFACTOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
26 listopada 2021 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 maja 2021 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
24 maja 2021 GAMFACTOR Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
14 maja 2021 GAMFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
13 maja 2021 GAMFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
5 maja 2021 GAMFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 marca 2021 GAMFACTOR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 stycznia 2021 GAMFACTOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 stycznia 2021 GAMFACTOR Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 listopada 2020 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
15 października 2020 GAMFACTOR NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmiany statutu.
30 września 2020 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
3 sierpnia 2020 GAMFACTOR Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
23 lipca 2020 GAMFACTOR Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 2.725.000 akcji serii B, 400.000 akcji serii C, 100.000 akcji serii D oraz 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
8 lipca 2020 GAMFACTOR Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
3 lipca 2020 GAMFACTOR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
2 lipca 2020 GAMFACTOR Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
1 lipca 2020 GAMFACTOR Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
24 czerwca 2020 GAMFACTOR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.