Gaming Factory

Data Spółka Wydarzenie
30 listopada 2020 Gaming Factory Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
15 października 2020 Gaming Factory NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmiany statutu.
30 września 2020 Gaming Factory Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
3 sierpnia 2020 Gaming Factory Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
23 lipca 2020 Gaming Factory Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 2.725.000 akcji serii B, 400.000 akcji serii C, 100.000 akcji serii D oraz 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
8 lipca 2020 Gaming Factory Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
3 lipca 2020 Gaming Factory Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
2 lipca 2020 Gaming Factory Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
1 lipca 2020 Gaming Factory Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
24 czerwca 2020 Gaming Factory Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.