JWWINVEST

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
21 czerwca 2024 JWWINVEST Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
7 czerwca 2024 JWWINVEST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
6 czerwca 2024 JWWINVEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
28 maja 2024 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
27 maja 2024 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 lipca 2023 JWWINVEST Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 czerwca 2023 JWWINVEST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
29 czerwca 2023 JWWINVEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
22 czerwca 2023 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
30 maja 2023 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
11 lipca 2022 JWWINVEST Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
4 lipca 2022 JWWINVEST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
1 lipca 2022 JWWINVEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
27 czerwca 2022 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
27 maja 2022 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
30 listopada 2021 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
31 maja 2021 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019.
29 maja 2020 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
1 kwietnia 2020 JWWINVEST NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 listopada 2019 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
30 maja 2019 JWWINVEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 maja 2018 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
27 kwietnia 2018 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
22 marca 2017 JWWINVEST Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A2 i 150.000 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A2 i C.
20 marca 2017 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
13 lutego 2017 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
17 czerwca 2016 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 JWWINVEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 stycznia 2016 JWWINVEST NWZA ws. zmiany statutu, udzielenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka RN oraz wyrażenia zgody na zwieranie umów pożyczek przez spółkę w przyszłości.
25 listopada 2015 JWWINVEST NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 19 ZWZ z 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, zmian składu RN, powierzenia zadań komitetu audytu RN, udzielenia upoważnienia zarządowi w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E.
13 listopada 2015 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
5 maja 2015 JWWINVEST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2 i C, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
27 marca 2015 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 listopada 2014 JWWINVEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
3 września 2014 JWWINVEST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
6 sierpnia 2014 JWWINVEST Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.