ACTION

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
19 czerwca 2024 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 lutego 2024 ACTION NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i nr 5 NWZ z 26.10.2022 r.
29 listopada 2023 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
26 października 2023 ACTION NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 5 NWZA z 26.10.2022 r.
29 września 2023 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 kwietnia 2023 ACTION NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i nr 5 NWZ z 26.10.2022 r.
29 listopada 2022 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 października 2022 ACTION NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
28 września 2022 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz połączenia ACTION S.A. z ACTIVEBRAND Sp. z o.o.
27 maja 2022 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 marca 2022 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
3 września 2021 ACTION Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.972.816 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 czerwca 2021 ACTION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 maja 2021 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
27 maja 2021 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 marca 2021 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
1 czerwca 2020 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 marca 2020 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
5 września 2019 ACTION NWZA ws. połączenia spółki ze spółką zależną: ACTIONMED Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu.
25 czerwca 2019 ACTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 ACTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 listopada 2017 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
6 września 2017 ACTION NWZA ws. połączenia ze spółkami zależnymi: ACTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, "SFERIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu, RETAILWORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu, zatwierdzenia powołania członka niezależnego RN w trybie dokooptowania oraz dokonania wyboru nowego członka niezależnego RN.
12 czerwca 2017 ACTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
29 listopada 2016 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
5 października 2016 ACTION Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
29 września 2016 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 września 2016 ACTION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
19 września 2016 ACTION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
5 sierpnia 2016 ACTION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
23 czerwca 2016 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych i zmiany uchwały Nr 3 NWZ sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych z dnia 30 września 2011 roku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
16 maja 2016 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
22 stycznia 2016 ACTION Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
25 listopada 2015 ACTION NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZ z 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych i zmiany statutu.
16 listopada 2015 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
3 lipca 2015 ACTION Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
18 czerwca 2015 ACTION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
17 czerwca 2015 ACTION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
10 czerwca 2015 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2015 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
5 września 2014 ACTION Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
1 września 2014 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
21 sierpnia 2014 ACTION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
19 sierpnia 2014 ACTION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
22 maja 2014 ACTION ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
18 marca 2014 ACTION NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
22 października 2013 ACTION NWZA ws. wyboru niezależnego członka RN i zmiany statutu.
17 października 2013 ACTION Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2 września 2013 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
3 lipca 2013 ACTION Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
18 czerwca 2013 ACTION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
14 czerwca 2013 ACTION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
7 czerwca 2013 ACTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
15 maja 2013 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ACTION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
25 kwietnia 2013 ACTION NWZA ws. zmiany statutu.
19 marca 2013 ACTION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
1 czerwca 2012 ACTION Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
17 maja 2012 ACTION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
15 maja 2012 ACTION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
7 maja 2012 ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 ACTION WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego.
19 marca 2012 ACTION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
7 listopada 2011 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 ACTION NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
16 września 2011 ACTION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2011 ACTION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 ACTION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
27 kwietnia 2011 ACTION WZA
28 lutego 2011 ACTION Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.