INTERSPPL

Data Spółka Wydarzenie
20 lutego 2025 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2024/2025.
18 grudnia 2024 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025.
21 sierpnia 2024 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
31 lipca 2024 INTERSPPL Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
22 marca 2024 INTERSPPL NWZA ws. dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz zmian w składzie RN.
17 listopada 2023 INTERSPPL NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez zarząd prawa poboru za zgodą RN, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
26 września 2023 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
28 czerwca 2023 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.706.666 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 kwietnia 2023 INTERSPPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
22 lutego 2023 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
21 grudnia 2022 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
20 października 2022 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
29 września 2022 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.
22 sierpnia 2022 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
20 lipca 2022 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
15 lipca 2022 INTERSPPL Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
23 marca 2022 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
22 lutego 2022 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
15 lutego 2022 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 668.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
22 grudnia 2021 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
23 września 2021 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
23 sierpnia 2021 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
21 lipca 2021 INTERSPPL Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
29 marca 2021 INTERSPPL NWZA ws. zmiany par. 5 ust. 1 i par. 13 ust. 1 statutu.
26 lutego 2021 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
26 lutego 2021 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.000 akcji serii A oraz 3.750.000 akcji serii H.
30 grudnia 2020 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
25 listopada 2020 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
30 września 2020 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
31 sierpnia 2020 INTERSPPL Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
31 sierpnia 2020 INTERSPPL NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
27 lutego 2020 INTERSPPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii H.
20 lutego 2020 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
12 grudnia 2019 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
27 września 2019 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
5 września 2019 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii G.
1 sierpnia 2019 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
26 lipca 2019 INTERSPPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
27 czerwca 2019 INTERSPPL Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
27 lutego 2019 INTERSPPL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
26 października 2018 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 sierpnia 2018 INTERSPPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia prawa poboru.
20 czerwca 2018 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
20 kwietnia 2018 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 INTERSPPL Publikacja raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
27 września 2017 INTERSPPL NWZA ws. powołania nowych członków RN.
21 września 2017 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
30 sierpnia 2017 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego.
11 maja 2017 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
5 maja 2017 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 INTERSPPL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 marca 2017 INTERSPPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 października 2016 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 czerwca 2016 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10 maja 2016 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 INTERSPPL Publikacja raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 INTERSPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INTERSPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
17 czerwca 2015 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12 maja 2015 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 INTERSPPL Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
13 czerwca 2014 INTERSPPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, wyboru nowych członków oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 INTERSPPL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
14 czerwca 2013 INTERSPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 INTERSPPL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
25 czerwca 2012 INTERSPPL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 INTERSPPL Publikacja raportu za 2011 rok.
9 listopada 2011 INTERSPPL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 INTERSPPL Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 INTERSPPL WZA
12 maja 2011 INTERSPPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 INTERSPPL Publikacja raportu za 2010 rok.
14 stycznia 2011 INTERSPPL NWZA ws. zmian w statucie.