WIKANA

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
31 października 2023 WIKANA Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
29 września 2023 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 września 2023 WIKANA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
28 września 2023 WIKANA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
29 czerwca 2023 WIKANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
30 maja 2023 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
16 sierpnia 2022 WIKANA Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
1 sierpnia 2022 WIKANA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
29 lipca 2022 WIKANA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
15 czerwca 2022 WIKANA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2021 rok.
30 maja 2022 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 kwietnia 2022 WIKANA NWZA ws. zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz zmiany „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.
10 lutego 2022 WIKANA NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych spółki, zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” oraz ustanowienia programu motywacyjnego.
29 listopada 2021 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 lipca 2021 WIKANA Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
16 lipca 2021 WIKANA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
15 lipca 2021 WIKANA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
30 czerwca 2021 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
25 czerwca 2020 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 stycznia 2020 WIKANA NWZA ws. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia decyzji RN w tym zakresie oraz zmiany statutu.
29 listopada 2019 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
18 września 2019 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 kwietnia 2018 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
28 września 2016 WIKANA NWZA ws. powołania członka RN.
31 sierpnia 2016 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
31 sierpnia 2016 WIKANA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
17 sierpnia 2016 WIKANA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
13 maja 2016 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
9 maja 2016 WIKANA ZWZA ws. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2015.
21 marca 2016 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 WIKANA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany uchwały WZ nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r. i uchwały WZ nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi zarządu Tomaszowi Grodzkiemu.
15 maja 2015 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
22 grudnia 2014 WIKANA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
19 grudnia 2014 WIKANA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
12 grudnia 2014 WIKANA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
8 grudnia 2014 WIKANA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
21 listopada 2014 WIKANA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
7 listopada 2014 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 WIKANA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 WIKANA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii H oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 WIKANA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, uchylenia uchwał nr 18, 19, 20, 21 WZA z 21.06.2011r oraz zmiany statutu.
25 czerwca 2014 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
26 maja 2014 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 WIKANA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
15 maja 2013 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
2 stycznia 2013 WIKANA NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 WIKANA WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
15 maja 2012 WIKANA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 WIKANA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 WIKANA NWZA ws. nieodpłatnego umorzenia akcji własnych w liczbie 390273, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w statucie.
14 listopada 2011 WIKANA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 października 2011 WIKANA Wznowienie notowań akcjami spółki w związku po zmianie ich wartości nominalnej.
28 października 2011 WIKANA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
19 października 2011 WIKANA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
13 października 2011 WIKANA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2011 WIKANA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
3 sierpnia 2011 WIKANA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
28 czerwca 2011 WIKANA WZA
16 maja 2011 WIKANA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 WIKANA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 lutego 2011 WIKANA NWZA ws. m.in. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną wspólną serię, scalenia akcji, zmian w statucie.
7 października 2010 WIKANA NWZA