BBIDEV

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
21 czerwca 2022 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 BBIDEV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
23 czerwca 2020 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2019.
18 czerwca 2020 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
12 maja 2020 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 BBIDEV Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
27 listopada 2019 BBIDEV Scalenie akcji w stosunku 10:1.
22 listopada 2019 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 listopada 2019 BBIDEV Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 listopada 2019 BBIDEV Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 września 2019 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
28 maja 2019 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
25 września 2018 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 września 2017 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 marca 2017 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 BBIDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 stycznia 2016 BBIDEV NWZA ws. zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 NWZ z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji.
16 listopada 2015 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz zmiany Programu Emisji Obligacji.
15 maja 2015 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 BBIDEV ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
27 marca 2014 BBIDEV Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
26 marca 2014 BBIDEV Scalenie akcji w stosunku 5:1.
21 marca 2014 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
17 marca 2014 BBIDEV Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 marca 2014 BBIDEV Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
19 lutego 2014 BBIDEV NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
13 sierpnia 2013 BBIDEV Początek notowań spółki BBIDEVNFI (BBD) pod nazwą BBIDEV (BBD), w związku ze zmianą firmy.
26 czerwca 2013 BBIDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 października 2012 BBIDEV WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
31 sierpnia 2012 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 BBIDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
19 października 2011 BBIDEV WZA
6 września 2011 BBIDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
31 sierpnia 2011 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 BBIDEV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 BBIDEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 BBIDEV Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 BBIDEV WZA