SELVITA

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2023 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 SELVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 SELVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
21 listopada 2022 SELVITA Wprowadzenie do obrotu na GPW 568.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
9 listopada 2022 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
14 września 2022 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 SELVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 SELVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
1 marca 2022 SELVITA NWZA ws. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę.
24 listopada 2021 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 SELVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
26 maja 2021 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 SELVITA NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego.
30 marca 2021 SELVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 SELVITA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
17 listopada 2020 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
10 września 2020 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 SELVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
26 czerwca 2020 SELVITA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
25 czerwca 2020 SELVITA Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 czerwca 2020 SELVITA Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
26 maja 2020 SELVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
26 maja 2020 SELVITA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 marca 2020 SELVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
18 października 2019 SELVITA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
16 października 2019 SELVITA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.