HMINWEST

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 HMINWEST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 48,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra Hofmana.
23 maja 2024 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
25 kwietnia 2024 HMINWEST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 48,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra Hofmana.
29 listopada 2023 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
13 września 2022 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 lutego 2022 HMINWEST NWZA ws. udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie polskiej i euro, przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek, wyboru pełnomocnika do reprezentacji spółki w umowach pomiędzy spółką a członkiem zarządu, rekomendowania powołania wiceprzewodniczącego RN, zgody na sprzedaż udziałów spółki SQ Development S.L. oraz zmiany statutu.
29 listopada 2021 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
7 lipca 2021 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
17 czerwca 2020 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 HMINWEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
24 kwietnia 2020 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 lipca 2019 HMINWEST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
18 lipca 2019 HMINWEST Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
27 czerwca 2019 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
12 października 2018 HMINWEST NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
10 sierpnia 2018 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.
15 maja 2018 HMINWEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 HMINWEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
4 grudnia 2017 HMINWEST NWZA ws. potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych, zmiany polityki rachunkowości, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
14 listopada 2017 HMINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 HMINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
4 lipca 2017 HMINWEST NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 maja 2017 HMINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 marca 2017 HMINWEST Publikacja raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 HMINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 HMINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 HMINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 HMINWEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2015.
23 marca 2016 HMINWEST Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 HMINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 grudnia 2015 HMINWEST Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,53 zł na akcję.
27 listopada 2015 HMINWEST Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,53 zł na akcję.
26 listopada 2015 HMINWEST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.
13 listopada 2015 HMINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 HMINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
14 maja 2015 HMINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
9 kwietnia 2015 HMINWEST ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2014 r.
10 marca 2015 HMINWEST Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 HMINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 HMINWEST Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 HMINWEST NWZA ws. m.in. ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B oraz zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 WZA z dnia 10.06.2014 roku.
11 sierpnia 2014 HMINWEST Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 czerwca 2014 HMINWEST NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 HMINWEST Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 HMINWEST ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmian w składzie RN.
7 marca 2014 HMINWEST Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 HMINWEST Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
6 grudnia 2013 HMINWEST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 listopada 2013 HMINWEST Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 584.078 akcji zwykłych na okaziciela serii A.