ENELMED

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
14 czerwca 2024 ENELMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
23 maja 2024 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
9 czerwca 2022 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
20 stycznia 2022 ENELMED NWZA ws. wyboru członków RN.
29 listopada 2021 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 listopada 2021 ENELMED Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 listopada 2021 ENELMED Dzień ostatniego notowania na GPW 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
29 września 2021 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
6 lipca 2021 ENELMED Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 czerwca 2021 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E.
28 maja 2021 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 lipca 2020 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 kwietnia 2020 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 ENELMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
29 maja 2019 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
8 czerwca 2017 ENELMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 ENELMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
13 kwietnia 2017 ENELMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
18 maja 2016 ENELMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
13 maja 2016 ENELMED Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ENELMED Publikacja raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 ENELMED Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
10 czerwca 2015 ENELMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
9 czerwca 2015 ENELMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
20 maja 2015 ENELMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
14 maja 2015 ENELMED Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 ENELMED Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 ENELMED ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
14 maja 2014 ENELMED Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ENELMED Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 ENELMED NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 2.10.2013r w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
13 listopada 2013 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 października 2013 ENELMED NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
30 sierpnia 2013 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
23 maja 2013 ENELMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
15 maja 2013 ENELMED Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ENELMED Publikacja raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
3 sierpnia 2012 ENELMED Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
16 lipca 2012 ENELMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
12 lipca 2012 ENELMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
24 maja 2012 ENELMED WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 ENELMED Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ENELMED Publikacja raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 ENELMED Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 ENELMED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
18 lipca 2011 ENELMED Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
15 lipca 2011 ENELMED Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 czerwca 2011 ENELMED Debiut spółki na GPW.
31 maja 2011 ENELMED Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej.
30 maja 2011 ENELMED Początek przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej.
26 maja 2011 ENELMED Zakończenie (do godz. 17:00) przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Do godz. 15:00 budowanie księgi popytu.
24 maja 2011 ENELMED Początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.