PGE

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
10 września 2024 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
21 maja 2024 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
4 kwietnia 2024 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
31 stycznia 2024 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
21 listopada 2023 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
26 września 2023 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
23 maja 2023 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
21 marca 2023 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 grudnia 2022 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
22 listopada 2022 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
20 września 2022 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
6 czerwca 2022 PGE Wprowadzenie do obrotu na GPW 373.952.165 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
3 czerwca 2022 PGE Dzień ostatniego notowania na GPW 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
24 maja 2022 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
4 maja 2022 PGE Wprowadzenie do obrotu na GPW 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 kwietnia 2022 PGE NWZA ws. zmiany siedziby spółki i zmiany statutu.
30 marca 2022 PGE NWZA ws. zmiany siedziby i zmian statutu.
22 marca 2022 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
7 marca 2022 PGE NWZA ws. wyrażenia zgody na określony przez zarząd sposób głosowania na WZ w sprawie zmian statutu, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
23 listopada 2021 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 września 2021 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
25 maja 2021 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 marca 2021 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 listopada 2020 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
15 września 2020 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 czerwca 2020 PGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
26 maja 2020 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
2 grudnia 2019 PGE NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.
12 listopada 2019 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 maja 2019 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 PGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
12 marca 2019 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 PGE NWZA ws. zmiany statutu.
13 listopada 2018 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 sierpnia 2018 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 marca 2018 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
7 listopada 2017 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
11 maja 2017 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
7 marca 2017 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 grudnia 2016 PGE NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.
8 listopada 2016 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 października 2016 PGE Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
23 września 2016 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
22 września 2016 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
5 września 2016 PGE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmian w składzie RN.
9 sierpnia 2016 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11 maja 2016 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
1 marca 2016 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 lutego 2016 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
15 października 2015 PGE Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
24 września 2015 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
23 września 2015 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
14 września 2015 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
6 maja 2015 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 lutego 2015 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 września 2014 PGE Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
5 września 2014 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
3 września 2014 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
27 sierpnia 2014 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
6 czerwca 2014 PGE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
14 maja 2014 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
6 lutego 2014 PGE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 września 2013 PGE Wypłata dywidendy 0,86 zł na akcję.
20 września 2013 PGE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
5 września 2013 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,86 zł na akcję.
3 września 2013 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,86 zł na akcję.
28 sierpnia 2013 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 PGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.
15 maja 2013 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 marca 2013 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
6 września 2012 PGE Wypłata dywidendy 1,83 zł na akcję.
29 sierpnia 2012 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 sierpnia 2012 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.
20 sierpnia 2012 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
27 czerwca 2012 PGE NWZA ws. zmian w statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
30 maja 2012 PGE WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji własnych.
15 maja 2012 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 PGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 PGE Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
15 września 2011 PGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
13 września 2011 PGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 PGE WZA
16 maja 2011 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 PGE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
7 grudnia 2010 PGE NWZA ws. połączenia z PGE Electra SA.
15 listopada 2010 PGE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
18 października 2010 PGE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.