HERKULES

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 HERKULES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
24 maja 2024 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
21 listopada 2023 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
26 września 2023 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 HERKULES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
23 maja 2023 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
21 czerwca 2022 HERKULES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
30 maja 2022 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 stycznia 2022 HERKULES NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 listopada 2021 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
31 sierpnia 2021 HERKULES NWZA ws. ustalenia liczby i powołania członków RN.
25 czerwca 2021 HERKULES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 listopada 2020 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
18 sierpnia 2020 HERKULES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
25 maja 2020 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 lutego 2020 HERKULES NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
29 listopada 2019 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
12 czerwca 2019 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
30 maja 2019 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
24 stycznia 2019 HERKULES NWZA ws. powołania członka RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
29 listopada 2018 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
20 listopada 2018 HERKULES NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
28 września 2018 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 września 2018 HERKULES Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
29 sierpnia 2018 HERKULES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 sierpnia 2018 HERKULES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
29 czerwca 2018 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
28 maja 2018 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 lutego 2018 HERKULES NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i zasad nabywania akcji własnych, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz Komitetu Audytu.
12 grudnia 2017 HERKULES NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
29 listopada 2017 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
13 października 2017 HERKULES Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
29 września 2017 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 września 2017 HERKULES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
28 września 2017 HERKULES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
30 czerwca 2017 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
19 maja 2017 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
29 marca 2017 HERKULES NWZA ws. zmiany w składzie RN.
17 marca 2017 HERKULES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
3 lutego 2017 HERKULES NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych.
14 listopada 2016 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
13 września 2016 HERKULES Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
31 sierpnia 2016 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 sierpnia 2016 HERKULES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
23 sierpnia 2016 HERKULES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
25 maja 2016 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
16 maja 2016 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
11 września 2015 HERKULES Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
31 sierpnia 2015 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
28 sierpnia 2015 HERKULES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
27 sierpnia 2015 HERKULES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
19 czerwca 2015 HERKULES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 maja 2015 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
15 maja 2015 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 listopada 2014 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 HERKULES ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz uchylenia uchwał 3/2013 i 6/2013 z 20.12.2013r.
30 kwietnia 2014 HERKULES Publikacja rozszerzonych skonsolidowanych raportów za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
3 marca 2014 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 HERKULES NWZA ws. zmian w treści uchwał Nr 3 i Nr 4 NWZ z dnia 4 maja 2010r dot. ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
7 listopada 2013 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
29 maja 2013 HERKULES ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
30 kwietnia 2013 HERKULES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
1 marca 2013 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 listopada 2012 HERKULES NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej i in.
14 listopada 2012 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
19 września 2012 HERKULES Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
18 września 2012 HERKULES Scalenie akcji w stosunku 5:1.
7 września 2012 HERKULES Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 września 2012 HERKULES Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2012 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 HERKULES WZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz scalenia akcji.
15 czerwca 2012 HERKULES Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 maja 2012 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 HERKULES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 HERKULES Początek notowań spółki GASTELZUR (GZU) pod nazwą HERKULES (HRS), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2011 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 HERKULES NWZA ws. m.in. nabywania akcji własnych oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku za rok 2007.
16 września 2011 HERKULES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 sierpnia 2011 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 HERKULES WZA
16 maja 2011 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 HERKULES Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
5 maja 2011 HERKULES Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
29 kwietnia 2011 HERKULES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 HERKULES Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
8 marca 2011 HERKULES Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 lutego 2011 HERKULES Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 lutego 2011 HERKULES Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
25 stycznia 2011 HERKULES Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
7 stycznia 2011 HERKULES Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
20 grudnia 2010 HERKULES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
16 listopada 2010 HERKULES NWZA
15 listopada 2010 HERKULES Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.