PULAWY

Data Spółka Wydarzenie
6 listopada 2024 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 marca 2024 PULAWY NWZA ws. zmian w składzie RN.
8 listopada 2023 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 czerwca 2023 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
24 maja 2023 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody w ramach projektu inwestycyjnego nr 1126 pt. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
22 maja 2023 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
19 sierpnia 2022 PULAWY Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.
29 lipca 2022 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,60 zł na akcję.
28 lipca 2022 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,60 zł na akcję.
23 czerwca 2022 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
25 maja 2022 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 listopada 2021 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
5 października 2021 PULAWY NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 września 2021 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
14 maja 2021 PULAWY NWZA ws. powołania członka RN.
13 maja 2021 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
28 grudnia 2020 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego, składników aktywów trwałych.
19 listopada 2020 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
10 września 2020 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 sierpnia 2020 PULAWY NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
16 lipca 2020 PULAWY Wypłata dywidendy 5,45 zł na akcję.
2 lipca 2020 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,45 zł na akcję.
1 lipca 2020 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,45 zł na akcję.
23 czerwca 2020 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
25 maja 2020 PULAWY NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w Regulaminie wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej.
21 maja 2020 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 lutego 2020 PULAWY NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyboru kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.
29 listopada 2019 PULAWY NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 10.02.2017 oraz zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych.
13 listopada 2019 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
5 września 2019 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
23 lipca 2019 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
18 lipca 2019 PULAWY Wypłata dywidendy 1,76 zł na akcję.
2 lipca 2019 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,76 zł na akcję.
1 lipca 2019 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,76 zł na akcję.
24 czerwca 2019 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
23 maja 2019 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 listopada 2018 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 PULAWY NWZA ws. połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach oraz zmian w RN.
28 sierpnia 2018 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 PULAWY Wypłata dywidendy 4,46 zł na akcję.
13 czerwca 2018 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,46 zł na akcję.
12 czerwca 2018 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,46 zł na akcję.
6 czerwca 2018 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
10 maja 2018 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2018 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 PULAWY Wypłata dywidendy 8,58 zł na akcję.
12 czerwca 2017 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,58 zł na akcję.
9 czerwca 2017 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,58 zł na akcję.
1 czerwca 2017 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
11 maja 2017 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 PULAWY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 PULAWY NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń RN, ustalenia wynagrodzeń RN oraz zmiany statutu.
9 listopada 2016 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 czerwca 2016 PULAWY Wypłata dywidendy 10,50 zł na akcję.
30 maja 2016 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
27 maja 2016 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,50 zł na akcję.
11 maja 2016 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. i wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminy jej wypłaty.
24 marca 2016 PULAWY NWZA ws. zmiany w składzie RN.
11 marca 2016 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 sierpnia 2015 PULAWY NWZA ws. zmiany statutu.
18 czerwca 2015 PULAWY Wypłata dywidendy 7,03 zł na akcję.
3 czerwca 2015 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,03 zł na akcję.
2 czerwca 2015 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,03 zł na akcję.
19 maja 2015 PULAWY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto.
13 maja 2015 PULAWY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 PULAWY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
2 lutego 2015 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości.
13 listopada 2014 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2013/2014.
30 września 2014 PULAWY NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 sierpnia 2014 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
15 maja 2014 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 kwietnia 2014 PULAWY NWZA ws. sprostowania pomyłki w uchwale Nr 10 WZA z dnia 15.03.2013r w sprawie wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
27 lutego 2014 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
17 stycznia 2014 PULAWY Wypłata dywidendy 10,38 zł na akcję.
3 stycznia 2014 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,38 zł na akcję.
30 grudnia 2013 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,38 zł na akcję.
29 listopada 2013 PULAWY ZWZA ws. zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu oraz podziału zysku netto za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
30 sierpnia 2013 PULAWY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
14 sierpnia 2013 PULAWY NWZA ws. zmian w składzie RN.
9 maja 2013 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
18 kwietnia 2013 PULAWY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
8 kwietnia 2013 PULAWY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
15 marca 2013 PULAWY NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
7 marca 2013 PULAWY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
28 lutego 2013 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
15 stycznia 2013 PULAWY Wypłata dywidendy 9,40 zł na akcję.
27 grudnia 2012 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,40 zł na akcję.
20 grudnia 2012 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,40 zł na akcję.
18 grudnia 2012 PULAWY WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 do 30.06.2012 oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce.
14 listopada 2012 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
15 października 2012 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na nabycie aktywów trwałych.
18 września 2012 PULAWY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
16 sierpnia 2012 PULAWY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 110 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
7 sierpnia 2012 PULAWY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
2 sierpnia 2012 PULAWY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 110 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
21 lipca 2012 PULAWY Zmiana ceny na 98,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
9 lipca 2012 PULAWY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 102,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
4 lipca 2012 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
14 maja 2012 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
9 marca 2012 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie nieruchomością oraz przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej.
28 lutego 2012 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
21 lutego 2012 PULAWY Wypłata dywidendy 3,66 zł na akcję.
31 stycznia 2012 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,66 zł na akcję.
27 stycznia 2012 PULAWY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,66 zł na akcję.
19 grudnia 2011 PULAWY WZA
28 listopada 2011 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgodny na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol SA z siedzibą w Chorzowie.
14 listopada 2011 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
31 października 2011 PULAWY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
29 sierpnia 2011 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
8 sierpnia 2011 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce MELAMINA III Sp. z o.o. oraz na sprzedaż i nabycie udziałów tej spółki oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
13 maja 2011 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
18 marca 2011 PULAWY Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
7 marca 2011 PULAWY NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie udziałów innej spółki, zmian w statucie oraz przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej.
28 lutego 2011 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
4 lutego 2011 PULAWY Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
20 stycznia 2011 PULAWY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
16 grudnia 2010 PULAWY WZA
15 listopada 2010 PULAWY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011.
2 września 2010 PULAWY Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2009/2010.