LIBET

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 LIBET ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego.
30 maja 2024 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
23 kwietnia 2024 LIBET NWZA ws. powołania członka RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
29 listopada 2023 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
26 czerwca 2023 LIBET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z kapitału zapasowego.
1 czerwca 2023 LIBET NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
30 maja 2023 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 LIBET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z kapitału zapasowego.
30 maja 2022 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 października 2021 LIBET NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i in.
30 września 2021 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
28 maja 2021 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowana zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
29 lipca 2020 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 LIBET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
30 maja 2019 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 LIBET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
30 maja 2018 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
27 listopada 2017 LIBET NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.
27 października 2017 LIBET NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.
29 września 2017 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 sierpnia 2017 LIBET NWZA ws. ustalenia liczby członków RN dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością RN.
29 czerwca 2017 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
12 maja 2017 LIBET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 LIBET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 LIBET Publikacja raportu za 2016 rok.
2 stycznia 2017 LIBET NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki, powołania Rady Nadzorczej trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020) oraz ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków RN.
9 listopada 2016 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 LIBET Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
13 maja 2016 LIBET Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 LIBET Publikacja raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 LIBET NWZA ws. dokonania zmian w statucie oraz uzupełnienia składu RN.
27 sierpnia 2015 LIBET Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
15 maja 2015 LIBET Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 LIBET Publikacja raportu za 2014 rok.
11 grudnia 2014 LIBET NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
3 listopada 2014 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 LIBET Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 LIBET ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, zagospodarowania zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 LIBET Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 LIBET Publikacja raportu za 2013 rok.
22 listopada 2013 LIBET NWZA ws. powołania i ustalenia zasad systemu wynagradzania członków RN drugiej kadencji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 LIBET Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
29 lipca 2013 LIBET NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
21 czerwca 2013 LIBET ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
15 maja 2013 LIBET Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 LIBET Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
15 października 2012 LIBET Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
31 sierpnia 2012 LIBET Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
12 lipca 2012 LIBET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
10 lipca 2012 LIBET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
21 czerwca 2012 LIBET WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
26 kwietnia 2012 LIBET Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 LIBET Publikacja raportu za 2011 rok.
8 listopada 2011 LIBET Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 LIBET NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu.
2 maja 2011 LIBET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 kwietnia 2011 LIBET Debiut spółki na GPW.
19 kwietnia 2011 LIBET Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji.
18 kwietnia 2011 LIBET Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
15 kwietnia 2011 LIBET Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
14 kwietnia 2011 LIBET Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
12 kwietnia 2011 LIBET Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.