TRANSPOL

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
30 sierpnia 2024 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
19 sierpnia 2024 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
16 sierpnia 2024 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
24 czerwca 2024 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
27 maja 2024 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
28 września 2023 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 sierpnia 2023 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
16 sierpnia 2023 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
14 sierpnia 2023 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
30 czerwca 2023 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
29 maja 2023 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 sierpnia 2022 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
16 sierpnia 2022 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
12 sierpnia 2022 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
29 czerwca 2022 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
27 maja 2022 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 sierpnia 2021 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
16 sierpnia 2021 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
13 sierpnia 2021 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
12 lipca 2021 TRANSPOL NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania członków RN.
10 czerwca 2021 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
26 kwietnia 2021 TRANSPOL NWZA ws. refinansowania przez spółkę zależną TP sp. z o.o. objęcia akcji spółki Trans Polonia S.A.
22 grudnia 2020 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
14 grudnia 2020 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
11 grudnia 2020 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 listopada 2020 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
27 maja 2020 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 kwietnia 2020 TRANSPOL NWZA ws. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
19 listopada 2019 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 września 2019 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 sierpnia 2019 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
13 sierpnia 2019 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
12 sierpnia 2019 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
26 czerwca 2019 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
27 maja 2019 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
8 kwietnia 2019 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 marca 2019 TRANSPOL NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz powołania członka RN.
28 listopada 2018 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
24 września 2018 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
2 sierpnia 2018 TRANSPOL Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
24 lipca 2018 TRANSPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
23 lipca 2018 TRANSPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
25 czerwca 2018 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
28 maja 2018 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
7 sierpnia 2017 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
4 sierpnia 2017 TRANSPOL Dzień ostatniego notowania na GPW 8.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
19 lipca 2017 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.175.000 akcji serii G, 792.711 akcji serii H oraz 8.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
27 czerwca 2017 TRANSPOL Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
23 czerwca 2017 TRANSPOL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
22 czerwca 2017 TRANSPOL Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
20 czerwca 2017 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
13 czerwca 2017 TRANSPOL Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
30 maja 2017 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
18 kwietnia 2017 TRANSPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
31 marca 2017 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
20 lutego 2017 TRANSPOL NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2016 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
23 czerwca 2016 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
16 maja 2016 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 TRANSPOL NWZA ws. zmiany statutu.
18 marca 2016 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
23 lutego 2016 TRANSPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, odwołania z funkcji członka RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji na 5 (pięciu), powołania na członka RN.
5 stycznia 2016 TRANSPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 listopada 2015 TRANSPOL NWZA ws. podziału zysku za rok 2014.
13 listopada 2015 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
20 marca 2015 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 TRANSPOL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 marca 2014 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
8 sierpnia 2013 TRANSPOL NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
15 maja 2013 TRANSPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 TRANSPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.
20 marca 2013 TRANSPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 października 2012 TRANSPOL NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
31 sierpnia 2012 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 sierpnia 2012 TRANSPOL Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
24 sierpnia 2012 TRANSPOL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
13 sierpnia 2012 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
1 sierpnia 2012 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
20 marca 2011 TRANSPOL Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
13 grudnia 2010 TRANSPOL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 grudnia 2010 TRANSPOL Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 listopada 2010 TRANSPOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
25 listopada 2010 TRANSPOL Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
5 listopada 2010 TRANSPOL Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
27 października 2010 TRANSPOL Początek zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
26 października 2010 TRANSPOL Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów. Ustalenie ceny emisyjnej.
25 października 2010 TRANSPOL Początek budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.
21 października 2010 TRANSPOL Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.