ENAP

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 ENAP Publikacja raportu za 2023 rok.
21 grudnia 2023 ENAP Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.
14 grudnia 2023 ENAP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.
13 grudnia 2023 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 listopada 2023 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
8 listopada 2023 ENAP NWZA ws. określenia liczby członków RN, powołania członków RN kolejnej kadencji, utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego.
29 września 2023 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
14 lipca 2023 ENAP Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
7 lipca 2023 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
6 lipca 2023 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
28 czerwca 2023 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022.
30 maja 2023 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 ENAP Publikacja raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
8 sierpnia 2022 ENAP Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
6 lipca 2022 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
5 lipca 2022 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2022 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
30 maja 2022 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 ENAP Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
18 listopada 2021 ENAP Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
30 września 2021 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
20 sierpnia 2021 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
19 sierpnia 2021 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
30 czerwca 2021 ENAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
28 maja 2021 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ENAP Publikacja raportu za 2020 rok.
7 kwietnia 2021 ENAP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku.
27 listopada 2020 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
29 maja 2020 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 ENAP Publikacja raportu za 2019 rok.
12 grudnia 2019 ENAP Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
29 listopada 2019 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
12 września 2019 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
11 września 2019 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
12 czerwca 2019 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
30 maja 2019 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ENAP Publikacja raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
6 czerwca 2018 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i zasilenia kapitału rezerwowego.
30 maja 2018 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ENAP Publikacja raportu za 2017 rok.
29 grudnia 2017 ENAP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
24 listopada 2017 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
21 czerwca 2017 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
26 maja 2017 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ENAP Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
21 czerwca 2016 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
9 maja 2016 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 ENAP Publikacja raportu za 2015 rok.
26 lutego 2016 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
27 listopada 2015 ENAP Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
16 listopada 2015 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
10 sierpnia 2015 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
7 sierpnia 2015 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
11 czerwca 2015 ENAP ZWZA ws. m.in. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany statutu, podziału zysku za rok 2014, wypłaty dywidendy za rok 2014, zasilenia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
14 maja 2015 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 ENAP Publikacja raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
27 listopada 2014 ENAP Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 listopada 2014 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
7 lipca 2014 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
3 lipca 2014 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
20 czerwca 2014 ENAP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
29 maja 2014 ENAP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
14 maja 2014 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 ENAP Publikacja raportu za 2013 rok.
27 lutego 2014 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 ENAP Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
28 listopada 2013 ENAP Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
8 listopada 2013 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
8 lipca 2013 ENAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
4 lipca 2013 ENAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
29 maja 2013 ENAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dywidendy oraz skupu akcji własnych.
10 maja 2013 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 ENAP Publikacja raportu za 2012 rok.
8 lutego 2013 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 grudnia 2012 ENAP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
9 listopada 2012 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
6 czerwca 2012 ENAP WZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
11 maja 2012 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ENAP Publikacja raportu za 2011 rok.
24 lutego 2012 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 ENAP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 ENAP Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
26 sierpnia 2011 ENAP Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
10 czerwca 2011 ENAP WZA
12 maja 2011 ENAP Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ENAP Publikacja raportu za 2010 rok.
10 marca 2011 ENAP NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
25 lutego 2011 ENAP Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.