NANOGROUP

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
7 maja 2024 NANOGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1, M2, M3, M4, M5, M6 w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
25 kwietnia 2024 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
11 marca 2024 NANOGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 lutego 2024 NANOGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru do akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
6 listopada 2023 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
19 maja 2023 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 lutego 2023 NANOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.349.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
15 lutego 2023 NANOGROUP Dzień ostatniego notowania na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
16 stycznia 2023 NANOGROUP NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 12 lutego 2019 r.
29 listopada 2022 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 listopada 2022 NANOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
21 września 2022 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 lutego 2022 NANOGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 stycznia 2022 NANOGROUP NWZA ws. powołania do Rady Naukowej spółki, określenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 listopada 2021 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 grudnia 2020 NANOGROUP Wprowadzenie do obrotu na NC 2.791.313 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
16 grudnia 2020 NANOGROUP Dzień ostatniego notowania na NC 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 listopada 2020 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 NANOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 października 2020 NANOGROUP NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 września 2020 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
30 czerwca 2020 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 maja 2020 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12 czerwca 2019 NANOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30 maja 2019 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 NANOGROUP NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą RN z dnia 28 grudnia 2018 r., utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej oraz powołania składu Rady Naukowej.
26 listopada 2018 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 NANOGROUP ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 NANOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 marca 2018 NANOGROUP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 grudnia 2017 NANOGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
21 grudnia 2017 NANOGROUP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.380.000 akcji serii A, 2.090.020 akcji serii B, 1.050.000 akcji serii C, 4.570.000 akcji serii D, 880.000 akcji serii F.
29 listopada 2017 NANOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 października 2017 NANOGROUP Zapisy na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
26 października 2017 NANOGROUP Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
25 października 2017 NANOGROUP Zakończenie zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
17 października 2017 NANOGROUP Rozpoczęcie budowy księgi popytu oraz zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.