VISTAL

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
31 maja 2024 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
28 kwietnia 2024 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 marca 2024 VISTAL NWZA ws. bieżącej sytuacji spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, odwołania i powołania członków RN.
29 listopada 2023 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 VISTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
7 czerwca 2022 VISTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 VISTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 czerwca 2020 VISTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
18 marca 2020 VISTAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.268.347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 listopada 2019 VISTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 VISTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 VISTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 VISTAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
15 października 2018 VISTAL NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
28 września 2018 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 VISTAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 kwietnia 2018 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 maja 2017 VISTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
3 kwietnia 2017 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 sierpnia 2016 VISTAL Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
29 lipca 2016 VISTAL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
28 lipca 2016 VISTAL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
31 maja 2016 VISTAL NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
16 maja 2016 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 VISTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
21 marca 2016 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
14 sierpnia 2015 VISTAL Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
30 lipca 2015 VISTAL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
29 lipca 2015 VISTAL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
15 maja 2015 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 VISTAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
20 marca 2015 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 VISTAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 VISTAL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
21 marca 2014 VISTAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
10 stycznia 2014 VISTAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
8 stycznia 2014 VISTAL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 grudnia 2013 VISTAL Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 grudnia 2013 VISTAL Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
17 grudnia 2013 VISTAL Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie budowy księgi popytu.
12 grudnia 2013 VISTAL Początek zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz rozpoczęcie budowy księgi popytu.