POLWAX

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 POLWAX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
23 maja 2024 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 maja 2024 POLWAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11 kwietnia 2024 POLWAX Publikacja raportu za 2023 rok.
16 listopada 2023 POLWAX Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 września 2023 POLWAX NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
7 września 2023 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
23 lipca 2023 POLWAX Wyplata dywidendy 0,20 zł na akcję.
5 czerwca 2023 POLWAX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
2 czerwca 2023 POLWAX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
24 maja 2023 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 maja 2023 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
13 kwietnia 2023 POLWAX Publikacja raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 POLWAX NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Polwax S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
17 listopada 2022 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
23 lipca 2022 POLWAX Wyplata dywidendy 0,08 zł na akcję.
10 lipca 2022 POLWAX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
7 lipca 2022 POLWAX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 czerwca 2022 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
24 maja 2022 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 POLWAX Publikacja raportu za 2021 rok.
18 listopada 2021 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 września 2021 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
15 czerwca 2021 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 POLWAX Publikacja raportu za 2020 rok.
4 lutego 2021 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 230.446 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
17 listopada 2020 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 listopada 2020 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4 listopada 2020 POLWAX Dzień ostatniego notowania na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 października 2020 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
29 września 2020 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
11 września 2020 POLWAX Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
8 września 2020 POLWAX Ostatni dzień notowań praw poboru akcji serii E.
1 września 2020 POLWAX Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań praw poboru akcji serii E.
30 czerwca 2020 POLWAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
19 maja 2020 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 maja 2020 POLWAX Publikacja raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
31 lipca 2019 POLWAX Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
24 czerwca 2019 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
9 kwietnia 2019 POLWAX Publikacja raportu za 2018 rok.
25 marca 2019 POLWAX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
11 stycznia 2019 POLWAX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2018 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
6 czerwca 2018 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
11 maja 2018 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
5 kwietnia 2018 POLWAX Publikacja raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 POLWAX Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2017 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
19 października 2017 POLWAX NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
6 września 2017 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
17 lipca 2017 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 135.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 maja 2017 POLWAX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
12 maja 2017 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
28 marca 2017 POLWAX Publikacja raportu za 2016 rok.
27 lutego 2017 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji serii C oraz 82.375 akcji serii D.
14 listopada 2016 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 października 2016 POLWAX NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych spółki oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2016 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 POLWAX Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
22 kwietnia 2016 POLWAX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,06 zł na akcję.
21 kwietnia 2016 POLWAX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,06 zł na akcję.
12 kwietnia 2016 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
1 marca 2016 POLWAX Publikacja raportu za 2015 rok.
22 grudnia 2015 POLWAX Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.375 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 listopada 2015 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 POLWAX Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
8 czerwca 2015 POLWAX Wypłata dywidendy 1,22 zł na akcję.
22 maja 2015 POLWAX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,22 zł na akcję.
21 maja 2015 POLWAX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,22 zł na akcję.
14 maja 2015 POLWAX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 POLWAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki oraz zmiany statutu.
18 marca 2015 POLWAX Publikacja raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 POLWAX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 POLWAX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 października 2014 POLWAX Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 września 2014 POLWAX Zakończenie budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii B i C wśród inwestorów indywidualnych.
15 września 2014 POLWAX Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii B i C wśród inwestorów indywidualnych.