TIM

Data Spółka Wydarzenie
5 czerwca 2024 TIM Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 maja 2024 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
8 marca 2024 TIM NWZA ws. zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. NWZ z 23 października 2020 r. oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7 marca 2024 TIM Dzień wykupu akcji spółki przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel po cenie 50,69 zł za akcję.
4 marca 2024 TIM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
6 lutego 2024 TIM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
25 stycznia 2024 TIM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
22 listopada 2023 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 TIM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
20 września 2023 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
7 września 2023 TIM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
23 sierpnia 2023 TIM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
27 czerwca 2023 TIM ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2022 roku.
29 maja 2023 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 TIM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
25 kwietnia 2023 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 grudnia 2022 TIM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,35 zł na akcję.
16 grudnia 2022 TIM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,35 zł na akcję.
15 grudnia 2022 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
22 listopada 2022 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
15 listopada 2022 TIM NWZA ws. zmiany statutu i zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
21 września 2022 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
11 sierpnia 2022 TIM Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
27 lipca 2022 TIM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
26 lipca 2022 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
28 czerwca 2022 TIM ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za 2021 rok.
25 maja 2022 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 grudnia 2021 TIM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.
16 grudnia 2021 TIM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.
15 grudnia 2021 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
24 listopada 2021 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
13 lipca 2021 TIM Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
30 czerwca 2021 TIM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
29 czerwca 2021 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
15 czerwca 2021 TIM ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
19 maja 2021 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 kwietnia 2021 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 grudnia 2020 TIM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.
23 grudnia 2020 TIM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję.
22 grudnia 2020 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
25 listopada 2020 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 października 2020 TIM NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia programu motywacyjnego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu, wynagrodzenia dla członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
23 września 2020 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 TIM ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019 roku.
20 maja 2020 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 kwietnia 2020 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 grudnia 2019 TIM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
13 grudnia 2019 TIM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
12 grudnia 2019 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
20 listopada 2019 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
11 września 2019 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 maja 2019 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 TIM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
10 kwietnia 2019 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 grudnia 2018 TIM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
13 grudnia 2018 TIM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
12 grudnia 2018 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
20 listopada 2018 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
5 października 2018 TIM NWZA ws. wyrażenia zgody na dysponowanie przez zarząd środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
28 września 2018 TIM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
18 września 2018 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
13 czerwca 2018 TIM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.
23 maja 2018 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 kwietnia 2018 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 TIM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2017 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 TIM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
23 maja 2017 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 marca 2017 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
21 czerwca 2016 TIM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
16 maja 2016 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 TIM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
21 marca 2016 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 stycznia 2016 TIM NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym.
13 listopada 2015 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
11 czerwca 2015 TIM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2014 roku.
13 maja 2015 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 stycznia 2015 TIM NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 TIM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
20 marca 2014 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 lipca 2013 TIM Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
10 lipca 2013 TIM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
8 lipca 2013 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
15 maja 2013 TIM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.
14 maja 2013 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 grudnia 2012 TIM Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów WIG-Plus, WIG i WIG Poland.
13 listopada 2012 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
10 sierpnia 2012 TIM Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
25 lipca 2012 TIM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
23 lipca 2012 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
29 czerwca 2012 TIM WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku, wypłaty dywidendy oraz odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
13 czerwca 2012 TIM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2012 TIM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 TIM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 TIM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 TIM Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
25 lipca 2011 TIM Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
13 czerwca 2011 TIM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
9 czerwca 2011 TIM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
10 maja 2011 TIM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 kwietnia 2011 TIM WZA
17 marca 2011 TIM Publikacja raportu za 2010 rok.
8 listopada 2010 TIM Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 TIM NWZA