GAMEOPS

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2021 GAMEOPS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
7 października 2021 GAMEOPS Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
30 września 2021 GAMEOPS Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
16 września 2021 GAMEOPS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
16 września 2021 GAMEOPS Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
15 września 2021 GAMEOPS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
16 czerwca 2021 GAMEOPS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
28 maja 2021 GAMEOPS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 marca 2021 GAMEOPS Publikacja raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 GAMEOPS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
3 grudnia 2020 GAMEOPS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie wi skład indeksu sWIG80.
27 listopada 2020 GAMEOPS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 GAMEOPS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 GAMEOPS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 GAMEOPS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 maja 2020 GAMEOPS Publikacja raportu za 2019 rok.
24 kwietnia 2020 GAMEOPS Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 kwietnia 2020 GAMEOPS Dzień ostatniego notowania na GPW 250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
17 kwietnia 2020 GAMEOPS Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii C i 250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12 marca 2020 GAMEOPS Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
11 marca 2020 GAMEOPS Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
5 marca 2020 GAMEOPS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
4 marca 2020 GAMEOPS Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.