EMCINSMED

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
31 maja 2024 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
7 maja 2024 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023.
29 marca 2024 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
23 listopada 2023 EMCINSMED NWZA ws. uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
29 września 2023 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
4 września 2023 EMCINSMED NWZA ws. sprostowania uchwały NWZ nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
26 lipca 2023 EMCINSMED NWZA ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą RN, wyłączenia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i zmiany statutu.
30 maja 2023 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2022.
31 marca 2023 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
22 grudnia 2022 EMCINSMED NWZA ws. zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków zarządu i członków RN za 2021 r.
29 listopada 2022 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
17 listopada 2022 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
29 września 2022 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
31 maja 2022 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021.
30 maja 2022 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 grudnia 2021 EMCINSMED NWZA ws. sprawozdania RN o wynagrodzeniach, powołania członka RN, przystąpienia do przygotowania programu motywacyjnego.
29 listopada 2021 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.
27 maja 2021 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
1 kwietnia 2021 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 stycznia 2021 EMCINSMED NWZA ws. wyboru członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
26 listopada 2020 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.
28 maja 2020 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 stycznia 2020 EMCINSMED NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
16 grudnia 2019 EMCINSMED NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
29 listopada 2019 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 maja 2019 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 kwietnia 2019 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 marca 2019 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
26 listopada 2018 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 sierpnia 2018 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
15 maja 2018 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 kwietnia 2018 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
16 marca 2018 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 grudnia 2017 EMCINSMED NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
27 listopada 2017 EMCINSMED NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.
9 listopada 2017 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
27 września 2017 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
18 sierpnia 2017 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3 lipca 2017 EMCINSMED NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne "Medyk" sp. z o.o. i "Q-MED" sp. z o.o.
12 maja 2017 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10 marca 2017 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 lutego 2017 EMCINSMED NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
20 grudnia 2016 EMCINSMED NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
10 listopada 2016 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 maja 2016 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
10 marca 2016 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
7 marca 2016 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
8 stycznia 2016 EMCINSMED Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
17 grudnia 2015 EMCINSMED NWZA ws. powołania członka RN.
10 listopada 2015 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 sierpnia 2015 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 maja 2015 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
10 marca 2015 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 stycznia 2015 EMCINSMED NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 listopada 2014 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
25 sierpnia 2014 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 sierpnia 2014 EMCINSMED NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 maja 2014 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, połączenia z ZP Formica sp. z o.o., wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
11 marca 2014 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
19 grudnia 2013 EMCINSMED NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 sierpnia 2013 EMCINSMED NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
18 lipca 2013 EMCINSMED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 19,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
15 lipca 2013 EMCINSMED Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. do 19,50 zł za akcję.
25 czerwca 2013 EMCINSMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
19 czerwca 2013 EMCINSMED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
15 maja 2013 EMCINSMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
23 sierpnia 2012 EMCINSMED Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
22 sierpnia 2012 EMCINSMED Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
5 czerwca 2012 EMCINSMED WZA
15 maja 2012 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 EMCINSMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 marca 2012 EMCINSMED Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 grudnia 2011 EMCINSMED Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
5 grudnia 2011 EMCINSMED Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
14 listopada 2011 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
4 maja 2011 EMCINSMED Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
30 marca 2011 EMCINSMED WZA
20 marca 2011 EMCINSMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 stycznia 2011 EMCINSMED NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
1 października 2010 EMCINSMED Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.