MANYDEV

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
16 września 2024 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
24 czerwca 2024 MANYDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2022 i rok 2023.
31 maja 2024 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 MANYDEV Publikacja raportu za 2023 rok.
27 marca 2024 MANYDEV NWZA ws. powołania członków RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
29 listopada 2023 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 MANYDEV ZWZA
25 maja 2023 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 MANYDEV Publikacja raportu za 2022 rok.
22 listopada 2022 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 MANYDEV NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN.
29 września 2022 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 MANYDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 MANYDEV Publikacja raportu za 2021 rok.
17 lutego 2022 MANYDEV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
10 listopada 2021 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
13 września 2021 MANYDEV Początek notowań spółki PLATYNINW (PIW) pod nazwą MANYDEV (MAN) w związku ze zmianą firmy.
30 czerwca 2021 MANYDEV ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 MANYDEV Publikacja raportu za 2020 rok.
21 stycznia 2021 MANYDEV NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmian w składzie RN.
30 listopada 2020 MANYDEV NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany firmy spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 listopada 2020 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 października 2020 MANYDEV NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany firmy spółki.
18 września 2020 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
18 sierpnia 2020 MANYDEV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
20 lipca 2020 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 233.749 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 maja 2020 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
10 kwietnia 2020 MANYDEV Publikacja raportu za 2019 rok.
14 stycznia 2020 MANYDEV NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia starań o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW, zmiany uchwały nr 23 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
29 listopada 2019 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 MANYDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
30 maja 2019 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 MANYDEV Publikacja raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
23 października 2018 MANYDEV NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
28 września 2018 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 MANYDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
30 maja 2018 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 MANYDEV Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 MANYDEV NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
15 listopada 2017 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
23 maja 2017 MANYDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
31 marca 2017 MANYDEV Publikacja raportu za 2016 rok.
30 marca 2017 MANYDEV Odwołanie emisji akcji serii G.
22 marca 2017 MANYDEV Rozpoczęcie zapisów na akcje serii G wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
20 marca 2017 MANYDEV Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
30 grudnia 2016 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 107.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
25 listopada 2016 MANYDEV Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
14 listopada 2016 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 MANYDEV Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
7 listopada 2016 MANYDEV Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
31 sierpnia 2016 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 MANYDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
21 marca 2016 MANYDEV Publikacja raportu za 2015 rok.
7 marca 2016 MANYDEV NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu, uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 NWZ z 25.09.2015r., uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 NWZ z 23.10.2015r. oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 02.12.2015r.
2 grudnia 2015 MANYDEV NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany statutu.
17 listopada 2015 MANYDEV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
16 listopada 2015 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
26 października 2015 MANYDEV Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
25 września 2015 MANYDEV NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 i in.
31 sierpnia 2015 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
3 sierpnia 2015 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
8 lipca 2015 MANYDEV Początek notowań spółki DRAGOWSKI (ADD) pod nazwą PLATYNINW (PIW), w związku ze zmianą firmy.
26 maja 2015 MANYDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wniesienia jako wkład niepieniężny oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenia się prawa domagania zwrotu aportu, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz C.
14 maja 2015 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 MANYDEV Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
17 września 2014 MANYDEV Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
16 września 2014 MANYDEV Scalenie akcji w stosunku 10:1.
5 września 2014 MANYDEV Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
1 września 2014 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
1 września 2014 MANYDEV Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 sierpnia 2014 MANYDEV NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 14.05.2014 r.
10 lipca 2014 MANYDEV Wznowienie obrotu akcjami spółki bez zmiany ich wartości nominalnej w związku z zawieszeniem procesu scalenia.
7 lipca 2014 MANYDEV Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2014 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 MANYDEV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
24 kwietnia 2014 MANYDEV Publikacja raportu za 2013 rok.
27 lutego 2014 MANYDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
25 września 2013 MANYDEV NWZA ws. wyboru RN po upływie kadencji w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z dnia 23 maja 2012 roku.
2 września 2013 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
19 czerwca 2013 MANYDEV ZWZA ws. m.in. straty spółki.
15 maja 2013 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 MANYDEV Publikacja raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 MANYDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
23 maja 2012 MANYDEV WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji.
15 maja 2012 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 kwietnia 2012 MANYDEV Publikacja raportu za 2011 rok.
21 marca 2012 MANYDEV NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji obligacji.
29 lutego 2012 MANYDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 MANYDEV NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
5 grudnia 2011 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
14 listopada 2011 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 MANYDEV Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2011 MANYDEV Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 MANYDEV WZA
16 maja 2011 MANYDEV Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 MANYDEV Publikacja raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 MANYDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 stycznia 2011 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 stycznia 2011 MANYDEV Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 listopada 2010 MANYDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
8 listopada 2010 MANYDEV Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
2 listopada 2010 MANYDEV Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
14 października 2010 MANYDEV Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
15 września 2010 MANYDEV Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.