ARCHICOM

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
12 września 2024 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
23 maja 2024 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 marca 2024 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
19 stycznia 2024 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 0,46 zł na akcję.
12 stycznia 2024 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 0,46 zł na akcję.
11 stycznia 2024 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
15 grudnia 2023 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
23 listopada 2023 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
9 listopada 2023 ARCHICOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 listopada 2023 ARCHICOM Dzień ostatniego notowania na GPW 3.892.568 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 października 2023 ARCHICOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.892.568 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
25 września 2023 ARCHICOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 września 2023 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 lipca 2023 ARCHICOM Wypłata dywidendy 2,12 zł na akcję.
27 lipca 2023 ARCHICOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.
14 lipca 2023 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,12 zł na akcję.
13 lipca 2023 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,12 zł na akcję.
23 czerwca 2023 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
23 maja 2023 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
23 marca 2023 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 grudnia 2022 ARCHICOM NWZA ws. zmiany statutu, przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 ZWZ z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 ZWZ z 25 czerwca 2020 r. oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
15 grudnia 2022 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 1,09 zł na akcję.
8 grudnia 2022 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 1,09 zł na akcję.
7 grudnia 2022 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,09 zł na akcję.
24 listopada 2022 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
4 listopada 2022 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
22 września 2022 ARCHICOM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o.
15 września 2022 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
24 sierpnia 2022 ARCHICOM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o.
29 lipca 2022 ARCHICOM Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
14 lipca 2022 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
13 lipca 2022 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
23 czerwca 2022 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
23 maja 2022 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
26 listopada 2021 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję.
23 listopada 2021 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
19 listopada 2021 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 1,24 zł na akcję.
18 listopada 2021 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,24 zł na akcję.
17 września 2021 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
27 lipca 2021 ARCHICOM Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
20 lipca 2021 ARCHICOM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment.
12 lipca 2021 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,18 zł na akcję.
9 lipca 2021 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.
7 lipca 2021 ARCHICOM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Echo Investment.
24 czerwca 2021 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
26 maja 2021 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
14 kwietnia 2021 ARCHICOM NWZA ws. powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
9 kwietnia 2021 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 2,53 zł na akcję.
20 listopada 2020 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 2,53 zł na akcję.
19 listopada 2020 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,53 zł na akcję.
18 listopada 2020 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
25 czerwca 2020 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 kwietnia 2020 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 listopada 2019 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
6 listopada 2019 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.
30 października 2019 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.
29 października 2019 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
13 września 2019 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
8 lipca 2019 ARCHICOM Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
1 lipca 2019 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
28 czerwca 2019 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
19 czerwca 2019 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10 czerwca 2019 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 maja 2019 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
9 kwietnia 2019 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 listopada 2018 ARCHICOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 września 2018 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 ARCHICOM Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
5 czerwca 2018 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
4 czerwca 2018 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
30 maja 2018 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
29 maja 2018 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
21 lutego 2018 ARCHICOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.327.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
8 grudnia 2017 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.
1 grudnia 2017 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.
30 listopada 2017 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
29 listopada 2017 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
17 lipca 2017 ARCHICOM NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 1 NWZ z 04 grudnia 2015, nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
15 czerwca 2017 ARCHICOM Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
1 czerwca 2017 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
31 maja 2017 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
30 maja 2017 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 maja 2017 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11 kwietnia 2017 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 stycznia 2017 ARCHICOM NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
17 listopada 2016 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 lipca 2016 ARCHICOM Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
5 lipca 2016 ARCHICOM Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
28 czerwca 2016 ARCHICOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję oraz prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
27 czerwca 2016 ARCHICOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
21 czerwca 2016 ARCHICOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16 maja 2016 ARCHICOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 ARCHICOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
9 maja 2016 ARCHICOM Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.200 akcji serii A, 10.801.821 akcji serii B2, 1.481.982 akcji serii C, 1.000 akcji serii D, 4.655.626 akcji serii E.
6 maja 2016 ARCHICOM Dzień ostatniego notowania na GPW 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 kwietnia 2016 ARCHICOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
22 marca 2016 ARCHICOM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.655.626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 marca 2016 ARCHICOM Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
14 marca 2016 ARCHICOM Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
10 marca 2016 ARCHICOM Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii E.
9 marca 2016 ARCHICOM Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych.
2 marca 2016 ARCHICOM Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.