TRAKCJA

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
28 maja 2024 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 TRAKCJA NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 11 grudnia 2019 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 stycznia 2020 r. oraz zmiany statutu.
18 kwietnia 2024 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 grudnia 2023 TRAKCJA NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 11 grudnia 2019 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 stycznia 2020 r., zmiany Regulaminu RN i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz udzielenia Panu Januszowi Karkuli absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu BTW sp. z o.o. za rok 2019 i 2020.
22 listopada 2023 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
30 maja 2023 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 TRAKCJA NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany polityki wynagrodzeń dla członków zarządu oraz RN.
5 kwietnia 2023 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 TRAKCJA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
12 października 2022 TRAKCJA NWZA ws. zmian statutu, zmiany wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zmian w składzie RN.
4 października 2022 TRAKCJA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
3 października 2022 TRAKCJA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
30 września 2022 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 września 2022 TRAKCJA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
30 czerwca 2022 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
23 czerwca 2022 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
17 czerwca 2022 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
27 maja 2022 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 kwietnia 2022 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
8 kwietnia 2022 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
13 grudnia 2021 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.335.891 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 listopada 2021 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
24 listopada 2021 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
10 września 2021 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2021 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
26 maja 2021 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
16 września 2020 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
26 maja 2020 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 stycznia 2020 TRAKCJA NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 11 grudnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 11 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 grudnia 2019 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
13 grudnia 2019 TRAKCJA Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
11 grudnia 2019 TRAKCJA NWZA ws. emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.
28 listopada 2019 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
6 listopada 2019 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
20 września 2019 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
13 września 2019 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
10 września 2019 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
9 sierpnia 2019 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2019 TRAKCJA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
19 czerwca 2019 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
30 maja 2019 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 grudnia 2018 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
21 grudnia 2018 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
30 listopada 2018 TRAKCJA NWZA ws. zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego.
15 listopada 2018 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
15 października 2018 TRAKCJA Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 września 2018 TRAKCJA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
24 września 2018 TRAKCJA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 sierpnia 2018 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
17 maja 2018 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 marca 2018 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
14 listopada 2017 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 sierpnia 2017 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 lipca 2017 TRAKCJA Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
5 lipca 2017 TRAKCJA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
4 lipca 2017 TRAKCJA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
27 czerwca 2017 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
16 maja 2017 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 lipca 2016 TRAKCJA Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
24 czerwca 2016 TRAKCJA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
23 czerwca 2016 TRAKCJA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
16 czerwca 2016 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
16 maja 2016 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
24 sierpnia 2015 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
11 maja 2015 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 grudnia 2014 TRAKCJA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 grudnia 2014 TRAKCJA Scalenie akcji w stosunku 8:1.
5 grudnia 2014 TRAKCJA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
1 grudnia 2014 TRAKCJA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
6 listopada 2014 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
16 października 2014 TRAKCJA NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 czerwca 2014 TRAKCJA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 TRAKCJA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
27 listopada 2013 TRAKCJA NWZA ws. połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
4 listopada 2013 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 TRAKCJA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
15 maja 2013 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 TRAKCJA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
19 marca 2013 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 lutego 2013 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.090.904 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 grudnia 2012 TRAKCJA NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz w sprawie zmiany statutu, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 TRAKCJA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
17 maja 2012 TRAKCJA WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 TRAKCJA WZA
15 czerwca 2011 TRAKCJA NWZA ws. zmiany statutu.
13 maja 2011 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 TRAKCJA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
18 marca 2011 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
19 stycznia 2011 TRAKCJA NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zgody na ustanowienie zastawów na akcjach oraz zmian w statucie.
10 listopada 2010 TRAKCJA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.