INC

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
23 listopada 2023 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
25 maja 2023 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 listopada 2022 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 INC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
19 maja 2022 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 INC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
25 kwietnia 2022 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 INC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
18 listopada 2021 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
7 września 2021 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
12 lipca 2021 INC Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
2 lipca 2021 INC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
1 lipca 2021 INC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
23 czerwca 2021 INC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
20 maja 2021 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
7 września 2020 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
5 sierpnia 2020 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
19 maja 2020 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
18 maja 2020 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 października 2019 INC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, powołania członka RN oraz zmian statutu.
19 września 2019 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
28 maja 2019 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
17 stycznia 2019 INC NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany regulaminu RN.
15 listopada 2018 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
17 maja 2018 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
12 maja 2017 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 listopada 2016 INC NWZA ws. zmian w statucie.
14 listopada 2016 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
7 czerwca 2016 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
13 maja 2016 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
19 stycznia 2016 INC NWZA ws. wyboru członków RN.
13 listopada 2015 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz zgody na skup akcji własnych.
20 marca 2015 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 października 2014 INC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 września 2014 INC Scalenie akcji w stosunku 4:1.
19 września 2014 INC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 września 2014 INC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 sierpnia 2014 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 INC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
20 marca 2014 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 marca 2014 INC Początek notowań spółki INVESTCON (INC) pod nazwą INC (INC), w związku ze zmianą firmy.
29 stycznia 2014 INC NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2013 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
17 października 2013 INC NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2013 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 maja 2013 INC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 maja 2013 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 INC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
5 października 2012 INC Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
31 sierpnia 2012 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 sierpnia 2012 INC NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 z 19 maja 2010 oraz zmian w składzie RN.
4 czerwca 2012 INC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
11 maja 2012 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 INC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 maja 2011 INC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
4 maja 2011 INC WZA
17 marca 2011 INC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.