TBULL

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
21 czerwca 2024 TBULL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 TBULL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 TBULL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 lutego 2024 TBULL Publikacja skonsolidowanych raportów za I półrocze 2023 i za III kwartał 2023 roku.
29 listopada 2023 TBULL Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 TBULL Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 września 2023 TBULL Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.316 akcji serii G, 93.000 akcji serii I, 66.000 akcji serii J.
26 czerwca 2023 TBULL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 TBULL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TBULL Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 TBULL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TBULL Publikacja raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 TBULL NWZA ws. sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR/MSSF oraz zmiany polityki wynagrodzeń.
29 listopada 2021 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 TBULL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym oraz podziału zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 TBULL Publikacja raportu za 2020 rok.
30 kwietnia 2021 TBULL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 30,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Artura Błasika, Januarego Ciszewskiego.
16 kwietnia 2021 TBULL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 30,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Artura Błasika, Januarego Ciszewskiego.
6 kwietnia 2021 TBULL NWZA ws. zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
30 listopada 2020 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 listopada 2020 TBULL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 września 2020 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 TBULL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
2 lipca 2020 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
29 maja 2020 TBULL Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 TBULL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.
30 maja 2019 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 TBULL Publikacja raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 TBULL Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
8 listopada 2018 TBULL Dzień ostatniego notowania na GPW 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
1 października 2018 TBULL Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
31 sierpnia 2018 TBULL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
29 sierpnia 2018 TBULL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji serii B, 22.100 akcji serii D, 90.000 akcji serii E, 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 sierpnia 2018 TBULL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 lipca 2018 TBULL Przydział akcji serii F.
17 lipca 2018 TBULL Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
13 lipca 2018 TBULL Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
12 lipca 2018 TBULL Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.
11 lipca 2018 TBULL Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
4 lipca 2018 TBULL Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 czerwca 2018 TBULL Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
25 czerwca 2018 TBULL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 TBULL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 grudnia 2017 TBULL NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6 i 7 NWZ z 21 marca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
14 listopada 2017 TBULL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TBULL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 TBULL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 TBULL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 TBULL Publikacja raportu za 2016 rok.
21 marca 2017 TBULL NWZA ws. konwersji części akcji imiennych serii C1, C2 oraz C3 na akcje serii E na okaziciela, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, ustalenia wynagrodzenia członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału zapasowego oraz powołania do RN.
3 listopada 2016 TBULL Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.