GENOMTEC

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 września 2021 GENOMTEC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
12 sierpnia 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
20 lipca 2021 GENOMTEC NWZA ws. powołania członka RN.
30 czerwca 2021 GENOMTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za 2020 rok.
12 maja 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 GENOMTEC NWZA ws. zmiany statutu.
26 kwietnia 2021 GENOMTEC Dzień pierwszego notowania na NC 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
17 marca 2021 GENOMTEC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 142.860 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii C, 583.670 akcji serii D, 85.900 akcji serii E, 76.000 akcji serii F, 730.000 serii J.