GENOMTEC

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 GENOMTEC Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 GENOMTEC Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 GENOMTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
21 czerwca 2024 GENOMTEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 585.684 akcje zwykłe na okaziciela serii O.
29 maja 2024 GENOMTEC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
10 maja 2024 GENOMTEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 279.258 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
25 kwietnia 2024 GENOMTEC Publikacja raportu za 2023 rok.
22 kwietnia 2024 GENOMTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
12 marca 2024 GENOMTEC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
28 listopada 2023 GENOMTEC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 GENOMTEC Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
26 września 2023 GENOMTEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 183.088 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
27 czerwca 2023 GENOMTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
19 czerwca 2023 GENOMTEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 maja 2023 GENOMTEC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 GENOMTEC Publikacja raportu za 2022 rok.
27 marca 2023 GENOMTEC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
8 marca 2023 GENOMTEC Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
16 lutego 2023 GENOMTEC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 142.860 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii C, 583.670 akcji serii D, 85.900 akcji serii E, 76.000 akcji serii F, 710.110 akcji serii G, 830.000 akcji serii H, 730.000 akcji serii J, 1.205.639 akcji serii K. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
25 listopada 2022 GENOMTEC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 1.205.639 akcji serii K spółki.
10 listopada 2022 GENOMTEC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 GENOMTEC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 GENOMTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 GENOMTEC Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 GENOMTEC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 lutego 2022 GENOMTEC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
8 listopada 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
5 listopada 2021 GENOMTEC NWZA ws. przejścia przez spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2 listopada 2021 GENOMTEC Dzień pierwszego notowania na NC 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 września 2021 GENOMTEC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
12 sierpnia 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
20 lipca 2021 GENOMTEC NWZA ws. powołania członka RN.
30 czerwca 2021 GENOMTEC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za 2020 rok.
12 maja 2021 GENOMTEC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 GENOMTEC NWZA ws. zmiany statutu.
26 kwietnia 2021 GENOMTEC Dzień pierwszego notowania na NC 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
17 marca 2021 GENOMTEC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 142.860 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii C, 583.670 akcji serii D, 85.900 akcji serii E, 76.000 akcji serii F, 730.000 serii J.