ANSWEAR

Data Spółka Wydarzenie
17 listopada 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 września 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
8 czerwca 2022 ANSWEAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
18 maja 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 marca 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 ANSWEAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 ANSWEAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
26 maja 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za 2020 rok.
26 lutego 2021 ANSWEAR Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C, 1.841.000 akcji serii D.
25 lutego 2021 ANSWEAR Dzień ostatniego notowania na GPW 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 stycznia 2021 ANSWEAR Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 grudnia 2020 ANSWEAR Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 grudnia 2020 ANSWEAR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
17 grudnia 2020 ANSWEAR Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
10 grudnia 2020 ANSWEAR Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.