ANSWEAR

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
18 września 2024 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
27 maja 2024 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 marca 2024 ANSWEAR Publikacja raportu za 2023 rok.
21 grudnia 2023 ANSWEAR NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyskiego oraz uchylenie uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
29 listopada 2023 ANSWEAR Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
28 listopada 2023 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
24 października 2023 ANSWEAR Wprowadzenie do obrotu na GPW 149.150 akcji serii F, 350.000 akcji serii G, 137.100 akcji serii K.
16 października 2023 ANSWEAR NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 września 2023 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 ANSWEAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
23 maja 2023 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 ANSWEAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, H, I i J, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego.
29 marca 2023 ANSWEAR Publikacja raportu za 2022 rok.
17 listopada 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 września 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
19 sierpnia 2022 ANSWEAR Wprowadzenie do obrotu na GPW 154.905 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
17 czerwca 2022 ANSWEAR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
8 czerwca 2022 ANSWEAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
18 maja 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 marca 2022 ANSWEAR Publikacja raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 ANSWEAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
22 września 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 ANSWEAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
26 maja 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 ANSWEAR Publikacja raportu za 2020 rok.
26 lutego 2021 ANSWEAR Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C, 1.841.000 akcji serii D.
25 lutego 2021 ANSWEAR Dzień ostatniego notowania na GPW 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 stycznia 2021 ANSWEAR Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 14.671.000 akcji serii A, 367.000 akcji serii B, 311.000 akcji serii C oraz 1.841.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 grudnia 2020 ANSWEAR Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 grudnia 2020 ANSWEAR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
17 grudnia 2020 ANSWEAR Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
10 grudnia 2020 ANSWEAR Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.