STILO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 STILO Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
9 marca 2022 STILO Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
16 lutego 2022 STILO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 lutego 2022 STILO Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
21 stycznia 2022 STILO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
21 grudnia 2021 STILO NWZA ws. wyrażenia zgody na skrócenie okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki (lock-up) poprzez rozwiązanie umów lock-up z dniem 31 stycznia 2022 r., ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K, emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru i in.
15 listopada 2021 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 STILO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 oraz podziału (splitu) akcji.
17 maja 2021 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.
21 kwietnia 2021 STILO Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 180.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 205.000 akcji serii D, 72.500 akcji serii E, 273.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 215.000 akcji serii L.