STILO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 STILO Publikacja raportu za 2023 rok.
7 marca 2024 STILO Split akcji w stosunku 1:100.
15 grudnia 2023 STILO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
30 listopada 2023 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 listopada 2023 STILO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 17 listopada 2020 r., podziału (splitu) akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
29 września 2023 STILO NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
18 września 2023 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
7 lipca 2023 STILO Publikacja raportu za 2022 rok.
30 czerwca 2023 STILO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 STILO Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
18 października 2022 STILO NWZA ws. ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 10 zł i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 grudnia 2022 r. poprzez zmianę uchwał WZ nr 5 i 6 z 26 czerwca 2020 r. oraz uchwały WZ nr 2 z 2 grudnia 2020 r., zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2022 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 STILO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz podziału (splitu) akcji.
31 maja 2022 STILO Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
9 marca 2022 STILO Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
16 lutego 2022 STILO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 lutego 2022 STILO Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
21 stycznia 2022 STILO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
21 grudnia 2021 STILO NWZA ws. wyrażenia zgody na skrócenie okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki (lock-up) poprzez rozwiązanie umów lock-up z dniem 31 stycznia 2022 r., ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K, emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru i in.
15 listopada 2021 STILO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 STILO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 STILO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 oraz podziału (splitu) akcji.
17 maja 2021 STILO Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.
21 kwietnia 2021 STILO Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 180.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 205.000 akcji serii D, 72.500 akcji serii E, 273.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 215.000 akcji serii L.