TOWERINV

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
15 lipca 2024 TOWERINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2024 TOWERINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2023 roku.
31 maja 2024 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
8 maja 2024 TOWERINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany statutu.
30 kwietnia 2024 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 lutego 2024 TOWERINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany statutu.
31 stycznia 2024 TOWERINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 174.314 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
29 listopada 2023 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 czerwca 2023 TOWERINV ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej w 2022 roku.
26 maja 2023 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 TOWERINV ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2021 roku.
26 maja 2022 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
23 listopada 2021 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
20 sierpnia 2021 TOWERINV ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na koniec roku obrotowego 2020.
24 maja 2021 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 kwietnia 2021 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
24 lutego 2021 TOWERINV NWZA ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w tym świadczącego usługi pośrednika rejestracyjnego, sponsora emisji oraz depozytariusza akcji w rozumieniu przepisów ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zmian w statucie.
26 listopada 2020 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 sierpnia 2020 TOWERINV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
27 maja 2020 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 kwietnia 2020 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
12 listopada 2019 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
12 września 2019 TOWERINV Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
27 sierpnia 2019 TOWERINV Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
26 sierpnia 2019 TOWERINV Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
29 maja 2019 TOWERINV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
24 maja 2019 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 listopada 2018 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
19 września 2018 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 TOWERINV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
24 maja 2018 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 TOWERINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
25 stycznia 2018 TOWERINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 stycznia 2018 TOWERINV Dzień ostatniego notowania na GPW 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3 stycznia 2018 TOWERINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 grudnia 2017 TOWERINV Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B. Wykluczenie z obrotu na NC.
14 grudnia 2017 TOWERINV Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
13 grudnia 2017 TOWERINV Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej.
11 grudnia 2017 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
8 grudnia 2017 TOWERINV Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej i w transzy inwestorów instytucjonalnych.
7 grudnia 2017 TOWERINV Budowa księgi popytu na akcje serii C.
12 października 2017 TOWERINV NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 maja 2017 roku.
8 września 2017 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
9 czerwca 2017 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
25 maja 2017 TOWERINV NWZA ws. sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru.
8 maja 2017 TOWERINV ZWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
19 kwietnia 2017 TOWERINV Dzień pierwszego notowania na NC 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
31 marca 2017 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
29 marca 2017 TOWERINV NWZA ws. powołania członka RN.
17 marca 2017 TOWERINV Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 oraz za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
12 stycznia 2017 TOWERINV NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
10 listopada 2016 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 sierpnia 2016 TOWERINV Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
8 sierpnia 2016 TOWERINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 lipca 2016 TOWERINV Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 80.886 akcji serii A oraz 250.250 akcji serii B.