POLCOLORIT

Data Spółka Wydarzenie
12 lipca 2017 POLCOLORIT Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 czerwca 2017 POLCOLORIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
23 czerwca 2017 POLCOLORIT NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
30 maja 2017 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
23 maja 2017 POLCOLORIT Dzień wykupu akcji spółki przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 5,80 zł za akcję.
18 maja 2017 POLCOLORIT Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 kwietnia 2017 POLCOLORIT Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10 kwietnia 2017 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2016 rok.
8 marca 2017 POLCOLORIT Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
14 listopada 2016 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
22 czerwca 2016 POLCOLORIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
16 maja 2016 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2015 rok.
20 listopada 2015 POLCOLORIT NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
16 listopada 2015 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
1 września 2015 POLCOLORIT Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barbarę Urbaniak-Marconi.
31 sierpnia 2015 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
27 lipca 2015 POLCOLORIT Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barbarę Urbaniak-Marconi.
29 czerwca 2015 POLCOLORIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
15 maja 2015 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 POLCOLORIT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 POLCOLORIT Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 lutego 2014 POLCOLORIT Scalenie akcji w stosunku 10:1
28 stycznia 2014 POLCOLORIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 51.788.652 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
28 stycznia 2014 POLCOLORIT Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2013 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 POLCOLORIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
15 maja 2013 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
20 października 2012 POLCOLORIT NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 ZWZA z 30 czerwca 2012, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2012 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
30 czerwca 2012 POLCOLORIT WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
29 czerwca 2012 POLCOLORIT Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
15 maja 2012 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2011 rok.
4 listopada 2011 POLCOLORIT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 POLCOLORIT Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 POLCOLORIT WZA
5 maja 2011 POLCOLORIT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 POLCOLORIT Publikacja raportu za 2010 rok.