Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 listopada 2020

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AIRWAY AWM NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCTOOLS CCT NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK MBR NC Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
MOBRUK MBR NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PURE PUR NC Budowa księgi popytu na akcje serii E.
RAFAMET RAF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SOPHARMA SPH GPW Wypłata dywidendy za I półrocze 2020 w wysokości 0,04 BGN na akcję.
TOYA TOA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

wtorek 24 listopada 2020

GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK MBR NC Zakończenie budowy księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PCF Group PCF GPW Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PURE PUR NC Rozpoczęcie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TOYA TOA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

środa 25 listopada 2020

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018, połączenia GOBARTO S.A. ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz powołania RN VII Kadencji.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK MBR NC 0 Rozpoczęcie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TECHINVGR TIG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii I, akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru, zmian w RN oraz zmiany statutu.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

czwartek 26 listopada 2020

ALLEGRO ALE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KGHM KGH GPW NWZA ws. powołania na X kadencję członka RN wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
AIGAMES ALG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIGAMES CIG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GROCLIN GCN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PCF Group PCF GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
PLAY PLY GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIGtech, WIG, WIG-Poland oraz WIG-telekomunikacja.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SNIEZKA SKA GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka S.A. poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA U2K GPW NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.
URSUS URS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

piątek 27 listopada 2020

06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ACREBIT ACR NC NWZA ws. połączenia spółki, zmiany przedmiotu działalności, firmy i siedziby spółki, zmiany statutu oraz zmian w RN.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARCHICOM ARH GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 2,53 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AWBUD AWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CASPAR CSR NC Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DATAWALK DAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HUBSTYLE HUB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IALBGR IAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KGL KGL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LIBET LBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.609 akcji zwykłych na okaziciela.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. potwierdzenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu przy ul. Szybowej 7D oraz zmiany statutu.
MOBRUK MBR NC Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NANOGROUP NNG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLAYWAY PLW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki na rzecz podmiotu trzeciego, powołania obecnych członków zarządu na nową kadencję oraz zmian w składzie RN.
POZBUD POZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRITON TRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TXM TXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VISTAL VTL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WORKSERV WSE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ZPUE PUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

sobota 28 listopada 2020

CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,127 euro na akcję.

niedziela 29 listopada 2020

AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.