AIGAMES

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2024 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 AIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 AIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
22 grudnia 2022 AIGAMES NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w drodze wniesienia aportu do podmiotu zależnego.
29 listopada 2022 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
31 sierpnia 2022 AIGAMES NWZA ws. zmiany uchwały nr 4/04/2022 NWZ z 20 kwietnia 2022 r., przyjęcia nowej treści Regulaminu RN, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2022 AIGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 AIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
20 kwietnia 2022 AIGAMES NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej treści Regulaminu RN.
29 listopada 2021 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 AIGAMES Publikacja raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 AIGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2020 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
26 listopada 2020 AIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 września 2020 AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
26 lipca 2020 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 lipca 2020 AIGAMES Początek notowań spółki SETANTA (SET) pod nazwą AIGAMES (ALG) w związku ze zmianą firmy.
31 marca 2020 AIGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
24 stycznia 2020 AIGAMES NWZA ws. połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz zmiany polityki rachunkowości.
29 listopada 2019 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
25 maja 2019 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 AIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 AIGAMES NWZA ws. dalszego istnienia spółki, przyjęcia rezygnacji członka RN, odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych spółce przez spółkę zależną, wyrażenia zgody na inwestowanie przez spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne oraz zmiany statutu.
28 września 2018 AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
25 maja 2018 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
27 kwietnia 2018 AIGAMES Publikacja raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 AIGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 AIGAMES NWZA ws. zmiany statutu spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
14 czerwca 2017 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 AIGAMES Publikacja raportu za 2016 rok.
23 stycznia 2017 AIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
19 stycznia 2017 AIGAMES Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.504.000 akcji serii A, 20.000 akcji serii B, 325.000 akcji serii C, 180.000 akcji serii D, 92.600 akcji serii E, 2.186.600 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
14 listopada 2016 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 AIGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
20 czerwca 2016 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz anulowania uchwały nr 17/2014 ZWZ z 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w spółce programu opcji managerskich.
16 maja 2016 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
22 kwietnia 2016 AIGAMES Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 AIGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 sierpnia 2015 AIGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 AIGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
29 maja 2015 AIGAMES Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 AIGAMES Pierwszy dzień notowań na NC 2.186.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 lutego 2015 AIGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
28 listopada 2014 AIGAMES NWZA ws. m.in. anulowania uchwały nr 4 WZA z dnia 7.04.2014 r., wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AIGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 AIGAMES ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
25 czerwca 2014 AIGAMES Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 AIGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 AIGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 AIGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
23 października 2013 AIGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 AIGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 AIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
21 czerwca 2013 AIGAMES Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 AIGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 AIGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 stycznia 2013 AIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8 stycznia 2013 AIGAMES Debiut spółki na NC.