CDPROJEKT

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
14 czerwca 2024 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
28 maja 2024 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
28 marca 2024 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
20 lutego 2024 CDPROJEKT NWZA ws. wyznaczenia Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027.
28 listopada 2023 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
30 sierpnia 2023 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 CDPROJEKT Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
13 czerwca 2023 CDPROJEKT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
12 czerwca 2023 CDPROJEKT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
6 czerwca 2023 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
29 maja 2023 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 CDPROJEKT NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 20 grudnia 2022 r., wprowadzenia Programu Motywacyjnego A na lata obrotowe 2023-2027, wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, umorzenia akcji własnych spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
30 marca 2023 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 lutego 2023 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M
20 grudnia 2022 CDPROJEKT NWZA ws. powołania Marcina Piotra Iwińskiego do RN, zmiany wynagrodzenia członków RN, zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025, zmiany statutu, wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027, połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. i in.
28 listopada 2022 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
12 lipca 2022 CDPROJEKT Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
5 lipca 2022 CDPROJEKT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
4 lipca 2022 CDPROJEKT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
28 czerwca 2022 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
26 maja 2022 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
1 września 2021 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
8 czerwca 2021 CDPROJEKT Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
1 czerwca 2021 CDPROJEKT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
31 maja 2021 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 CDPROJEKT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
25 maja 2021 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
22 kwietnia 2021 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
31 marca 2021 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 84.176 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
4 grudnia 2020 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
25 listopada 2020 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
22 września 2020 CDPROJEKT NWZA ws. zmiany postanowień uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
3 września 2020 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 lipca 2020 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
28 maja 2020 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
8 kwietnia 2020 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
13 czerwca 2019 CDPROJEKT Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
31 maja 2019 CDPROJEKT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
30 maja 2019 CDPROJEKT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
23 maja 2019 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 maja 2019 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
27 marca 2019 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
24 maja 2018 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
8 maja 2018 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
22 marca 2018 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 CDPROJEKT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
22 listopada 2017 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 października 2017 CDPROJEKT NWZA ws. powołania członka RN.
6 września 2017 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
13 czerwca 2017 CDPROJEKT Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
30 maja 2017 CDPROJEKT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
29 maja 2017 CDPROJEKT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
25 maja 2017 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
23 maja 2017 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
30 marca 2017 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
5 grudnia 2016 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
29 listopada 2016 CDPROJEKT NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie, wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 ZWZ z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie oraz połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A.
9 listopada 2016 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 sierpnia 2016 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
24 maja 2016 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
20 maja 2016 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
12 maja 2016 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 marca 2016 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 grudnia 2015 CDPROJEKT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
4 grudnia 2015 CDPROJEKT NWZA ws. połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o. oraz wprowadzenia zmian w statucie.
12 listopada 2015 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
28 maja 2015 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 CDPROJEKT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
18 marca 2014 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 CDPROJEKT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
21 marca 2013 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
4 stycznia 2013 CDPROJEKT Początek notowań spółki CDRED (CDR) pod nazwą CDPROJEKT (CDR), w związku ze zmianą firmy.
23 listopada 2012 CDPROJEKT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu w zakresie zmiany firmy spółki.
13 listopada 2012 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
25 czerwca 2012 CDPROJEKT WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez spółkę działającą jako pożyczkodawca z członkiem jej zarządu.
15 maja 2012 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 CDPROJEKT NWZA ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 września 2011 CDPROJEKT NWZA ws. połączenia ze spółką CD Projekt RED sp. z o.o.
29 sierpnia 2011 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 sierpnia 2011 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
2 sierpnia 2011 CDPROJEKT Początek notowań spółki OPTIMUS (OPT) pod nazwą CDRED (CDR), w związku ze zmianą firmy.
27 czerwca 2011 CDPROJEKT WZA
17 czerwca 2011 CDPROJEKT Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
13 maja 2011 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 CDPROJEKT Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 lutego 2011 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
17 grudnia 2010 CDPROJEKT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 grudnia 2010 CDPROJEKT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, H, I, J.
3 grudnia 2010 CDPROJEKT NWZA ws. połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o., emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii K.
10 listopada 2010 CDPROJEKT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
14 października 2010 CDPROJEKT NWZA