ZPUE

Data Spółka Wydarzenie
6 marca 2023 ZPUE Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
27 grudnia 2022 ZPUE NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7 grudnia 2022 ZPUE Dzień wykupu akcji spółki przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza po cenie 390 zł za akcję.
2 grudnia 2022 ZPUE Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 listopada 2022 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 ZPUE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 269,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.
27 września 2022 ZPUE NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/03/2021 NWZ z dnia 16 marca 2021 r.
12 września 2022 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 sierpnia 2022 ZPUE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 269,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.
30 czerwca 2022 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 października 2021 ZPUE NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.
30 września 2021 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 marca 2021 ZPUE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 205,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.
16 marca 2021 ZPUE NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki oraz zmian w składzie RN.
12 marca 2021 ZPUE Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza z 176 zł na 205,19 zł za sztukę.
17 lutego 2021 ZPUE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 176 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza.
27 listopada 2020 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 lutego 2020 ZPUE NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia", udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu oraz wynagradzania członków RN.
29 listopada 2019 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 listopada 2019 ZPUE NWZA ws. zmiany statutu.
30 września 2019 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 ZPUE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 ZPUE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
30 maja 2018 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 lutego 2018 ZPUE NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17 listopada 2017 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 września 2017 ZPUE NWZA ws. powołania członka RN, wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
15 września 2017 ZPUE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
15 września 2017 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 czerwca 2016 ZPUE Wypłata dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
6 czerwca 2016 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
3 czerwca 2016 ZPUE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
16 maja 2016 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
6 lipca 2015 ZPUE Wypłata dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
22 czerwca 2015 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
19 czerwca 2015 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
15 czerwca 2015 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 czerwca 2014 ZPUE Wypłata dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
23 maja 2014 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
21 maja 2014 ZPUE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
15 maja 2014 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 ZPUE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
25 listopada 2013 ZPUE NWZA ws. m.in. podziału ZPUE Holding sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego, połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Pro sp. z o.o., zmiany statutu.
14 listopada 2013 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
3 lipca 2013 ZPUE Wypłata dywidendy 10,44 zł na akcję zwykłą oraz 11,16 zł na akcję uprzywilejowaną.
3 czerwca 2013 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,44 zł na akcję zwykłą oraz 11,16 zł na akcję uprzywilejowaną.
29 maja 2013 ZPUE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
16 maja 2013 ZPUE ZWZA ws. m.in. podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego na zapasowy kwoty 936.000 zł. oraz rozdysponowania zysku z lat ubiegłych w kwocie 14377,00 zł.
15 maja 2013 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 ZPUE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2012 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
16 października 2012 ZPUE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 sierpnia 2012 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
2 sierpnia 2012 ZPUE Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję zwykłą oraz 6,81 zł na akcję uprzywilejowaną.
4 lipca 2012 ZPUE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję zwykłą oraz 6,81 zł na akcję uprzywilejowaną.
2 lipca 2012 ZPUE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
20 czerwca 2012 ZPUE WZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2012 ZPUE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 ZPUE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
20 lutego 2012 ZPUE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
14 listopada 2011 ZPUE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
10 października 2011 ZPUE NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F.
31 sierpnia 2011 ZPUE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ZPUE WZA
16 maja 2011 ZPUE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
7 kwietnia 2011 ZPUE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ZPUE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 ZPUE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.