XTPL

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 XTPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
27 marca 2024 XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.655 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
22 listopada 2023 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
7 września 2023 XTPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
23 sierpnia 2023 XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V.
30 czerwca 2023 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
12 czerwca 2023 XTPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
17 maja 2023 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 XTPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
22 listopada 2022 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
21 września 2022 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
21 czerwca 2022 XTPL NWZA ws. zmiany uchwały nr 04/06/2020 NWZ z 8 czerwca 2020 roku oraz zmian statutu.
18 maja 2022 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 XTPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 XTPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 XTPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 XTPL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 listopada 2020 XTPL NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wynagrodzenia wiceprzewodniczącego RN oraz powołania członka RN.
25 września 2020 XTPL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
30 czerwca 2020 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8 czerwca 2020 XTPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.
27 maja 2020 XTPL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 XTPL Publikacja raportu za 2019 rok.
9 stycznia 2020 XTPL NWZA ws. zmian w składzie RN.
27 listopada 2019 XTPL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
16 października 2019 XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
30 września 2019 XTPL Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
22 maja 2019 XTPL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 XTPL Publikacja raportu za 2018 rok.
24 kwietnia 2019 XTPL NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.
29 marca 2019 XTPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.000 akcji serii N oraz 41.400 akcji serii O.
22 lutego 2019 XTPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
20 lutego 2019 XTPL Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H, 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K, 155.000 akcji serii M. Wykluczenie z obrotu na NC.
14 listopada 2018 XTPL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 XTPL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 maja 2018 XTPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 XTPL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
16 kwietnia 2018 XTPL NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
31 marca 2018 XTPL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 XTPL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
29 listopada 2017 XTPL NWZA ws. powołania członka RN, wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
14 listopada 2017 XTPL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 XTPL Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.
12 września 2017 XTPL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
7 lipca 2017 XTPL Zakończenie zapisów na akcje serii M.
4 lipca 2017 XTPL Początek zapisów na akcje serii M.
3 lipca 2017 XTPL Budowa księgi popytu na akcje serii M.