IFSA

Data Spółka Wydarzenie
30 września 2024 IFSA Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
29 kwietnia 2024 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023/2024.
22 lutego 2024 IFSA Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
11 stycznia 2024 IFSA ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
24 listopada 2023 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
13 października 2023 IFSA Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
21 czerwca 2023 IFSA ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
28 kwietnia 2023 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022/2023.
22 lutego 2023 IFSA Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023.
25 listopada 2022 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.
30 września 2022 IFSA Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
25 sierpnia 2022 IFSA NWZA ws. zmiany statutu i zatwierdzenia nowej wersji statutu spółki.
29 kwietnia 2022 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.
19 kwietnia 2022 IFSA NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
4 kwietnia 2022 IFSA NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
29 marca 2022 IFSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.000.000 akcji serii A.
22 lutego 2022 IFSA Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
3 grudnia 2021 IFSA ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
25 listopada 2021 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
18 października 2021 IFSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.392.701 akcji serii A.
8 października 2021 IFSA Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
29 kwietnia 2021 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
20 marca 2021 IFSA NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego.
12 lutego 2021 IFSA Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021.
4 grudnia 2020 IFSA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
25 listopada 2020 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 3 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
30 października 2020 IFSA Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
16 września 2020 IFSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.184.549 akcji serii A.
25 czerwca 2020 IFSA NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.
29 maja 2020 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
27 maja 2020 IFSA NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki.
20 marca 2020 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
6 marca 2020 IFSA Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
20 lutego 2020 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
8 stycznia 2020 IFSA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
9 grudnia 2019 IFSA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
29 listopada 2019 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019 IFSA Publikacja raportu za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.
8 lipca 2019 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
7 czerwca 2019 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
13 maja 2019 IFSA NWZA ws. zmiany roku obrotowego i związanych z tym zmian statutu.
9 maja 2019 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
29 kwietnia 2019 IFSA Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
5 kwietnia 2019 IFSA NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
19 listopada 2018 IFSA NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
13 listopada 2018 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 IFSA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz przeniesienia siedziby spółki do Estonii.
20 marca 2018 IFSA Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 IFSA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
7 listopada 2017 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 IFSA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 września 2017 IFSA Scalenie akcji w stosunku 2:1.
6 września 2017 IFSA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
1 września 2017 IFSA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2017 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
12 lipca 2017 IFSA NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2017 IFSA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
15 maja 2017 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 IFSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
21 marca 2017 IFSA Publikacja raportu za 2016 rok.
27 stycznia 2017 IFSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.076.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2016 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 IFSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
21 marca 2016 IFSA Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 IFSA NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
13 listopada 2015 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 IFSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
19 czerwca 2015 IFSA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
11 maja 2015 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 IFSA Publikacja raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 IFSA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 grudnia 2014 IFSA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 grudnia 2014 IFSA Scalenie akcji w stosunku 4:1.
2 grudnia 2014 IFSA NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 WZA z dnia 29.10.2014 r., zmiany uchwał numer 4 i 5 WZA z dnia 30.07.2014 r. oraz zmiany statutu.
1 grudnia 2014 IFSA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 listopada 2014 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 października 2014 IFSA NWZA ws. m.in. scalenia akcji, zmiany uchwał numer 4, 5 i 6 WZA z dnia 30 lipca 2014 r.
28 sierpnia 2014 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
30 lipca 2014 IFSA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 lipca 2014 IFSA Split akcji w stosunku 1:5.
9 lipca 2014 IFSA Początek notowań spółki BUDVARCEN (BDV) pod nazwą IFSA (IFR), w związku ze zmianą firmy.
4 lipca 2014 IFSA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
9 czerwca 2014 IFSA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2014 IFSA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
15 maja 2014 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 IFSA NWZA ws. wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art.551 k.c. do spółki zależnej, udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmian w składzie RN.
14 kwietnia 2014 IFSA Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 IFSA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 stycznia 2014 IFSA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu.
10 stycznia 2014 IFSA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Marka Trzcińskiego.
12 grudnia 2013 IFSA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Marka Trzcińskiego.
13 listopada 2013 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 IFSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
14 maja 2013 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 IFSA Publikacja raportu za 2012 rok.
27 lutego 2013 IFSA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
21 maja 2012 IFSA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 maja 2012 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 kwietnia 2012 IFSA Publikacja raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 IFSA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 IFSA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 IFSA Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
12 maja 2011 IFSA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
9 maja 2011 IFSA WZA
31 marca 2011 IFSA Publikacja raportu za 2010 rok.
25 lutego 2011 IFSA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.