ELBUDOWA

Data Spółka Wydarzenie
9 kwietnia 2021 ELBUDOWA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
27 listopada 2020 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 października 2020 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki.
30 września 2020 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 lipca 2020 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
11 maja 2020 ELBUDOWA NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
26 listopada 2019 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4 września 2019 ELBUDOWA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia prawa poboru i zmiany statutu.
13 czerwca 2019 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 grudnia 2018 ELBUDOWA NWZA ws. uzupełnienia składu RN i powołania członka RN na trwającą X kadencję.
15 listopada 2018 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
19 października 2018 ELBUDOWA Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
17 września 2018 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
3 sierpnia 2018 ELBUDOWA Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
20 lipca 2018 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
19 lipca 2018 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,50 zł na akcję.
15 maja 2018 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok.
27 marca 2018 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
19 grudnia 2017 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
15 listopada 2017 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 ELBUDOWA NWZA ws. powołania członka RN na trwającą X kadencję oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
31 sierpnia 2017 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3 sierpnia 2017 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
20 lipca 2017 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
19 lipca 2017 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
15 maja 2017 ELBUDOWA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
20 marca 2017 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
3 sierpnia 2016 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
20 lipca 2016 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
19 lipca 2016 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
16 maja 2016 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
26 kwietnia 2016 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.
21 marca 2016 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
20 marca 2015 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
5 sierpnia 2014 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
22 lipca 2014 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
18 lipca 2014 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
22 maja 2014 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego za lata 2011 – 2012, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
9 sierpnia 2013 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
25 lipca 2013 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
23 lipca 2013 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
15 maja 2013 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 ELBUDOWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
20 marca 2013 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
9 sierpnia 2012 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
25 lipca 2012 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
23 lipca 2012 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
15 maja 2012 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 ELBUDOWA WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
20 marca 2012 ELBUDOWA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 ELBUDOWA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2011 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
2 sierpnia 2011 ELBUDOWA Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
18 lipca 2011 ELBUDOWA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
14 lipca 2011 ELBUDOWA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
16 maja 2011 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
19 kwietnia 2011 ELBUDOWA WZA
18 marca 2011 ELBUDOWA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.